Rozpoczęła się kampania na rzecz pracowników sezonowych

Europejski Urząd ds. Pracy (ELA) rozpoczął kampanię informacyjną „Rights for all seasons / Prawa przez cały rok”. Zwraca w niej uwagę na potrzebę rozpowszechniania informacji na temat sprawiedliwych i bezpiecznych warunków pracy dla pracowników sezonowych, którzy zatrudniani są w krajach UE.

Szacuje się, że każdego roku około 850 tysięcy obywateli UE podejmuje pracę sezonową poza krajem pochodzenia. Mobilni pracownicy sezonowi mają takie same prawa do uczciwych warunków pracy, gdy pracują w innym kraju UE, z takimi samymi prawami pracowniczymi i socjalnymi jak pracownicy lokalni. Jednak biorąc pod uwagę tymczasowy charakter ich pracy, mogą być bardziej narażeni na niepewne warunki pracy i życia, oszustwa i nadużycia. Pandemia Covid-19 jeszcze pogorszyła sytuację i naraziła na większe ryzyko.

Krótkotrwały pobyt w kraju pracy oznacza, że pracownicy sezonowi często polegają na zakwaterowaniu zapewnianym przez pracodawcę lub pośrednika. Jakość tego zakwaterowania jest często niska. – To jeden z problemów, który powszechnie napotykają – komentuje Barbara Surdykowska z Biura Eksperckiego NSZZ Solidarność.

Często także wynagrodzenie pracowników sezonowych jest niższe od płacy minimalnej. Wynika to z odliczeń związanych na przykład z kosztami transportu lub zakwaterowania. – Wynagrodzenie może zależeć wyłącznie od wyników – dodaje ekspertka.

Kampania „Rights for all seasons / Prawa przez cały rok” będzie trwała do października 2021 r.

Cosmin Boiangiu, dyrektor wykonawczy Europejskiego Urzędu ds. Pracy wskazuje, że został on utworzony, aby wspierać kraje UE i partnerów społecznych w zapewnianiu uczciwych warunków dla osób pracujących poza własnym krajem. – Pracownicy sezonowi są kluczowi dla ważnych sektorów gospodarki, a ich działalność była szczególnie narażona na wpływ pandemii Covid-19. Cieszymy się, że możemy rozpocząć realizację naszej misji, wspierając ich. Państwa członkowskie UE i partnerzy społeczni wiedzą, że mogą liczyć na ELA w zakresie podnoszenia świadomości na temat praw i obowiązków oraz wspierania egzekwowania przepisów unijnych i krajowych – podsumowuje Cosmin Boiangiu.

(solidarnosc.org.pl/oprac. tm)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej