Nasz sukces: „odmrożony” Fundusz 2417,14 zł na etat

Odpis na ZFŚS w tym roku, po raz pierwszy od 2012 r., ustala się od wynagrodzenia z roku ubiegłego. Przypomnijmy, że podstawą odpisów jest 6445,71 zł, zatem odpis w br. wyniesie 2417,14 zł na etat pracownika. Odmrożenie odpisu to efekt porozumienia NSZZ „S” z rządem z 7 czerwca ub.r.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych przeznaczony jest na finansowanie działalności socjalnej, różnych form wypoczynku, działalności kulturalno-oświatowej, sportowo-rekreacyjnej czy opieki nad dziećmi.

Jak informowaliśmy w lutym br. GUS podał, że wysokość przeciętnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w drugim półroczu 2023 r. to 6445,71 zł, co oznacza wzrost odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W górę idzie też maksymalna kwota świadczenia urlopowego.
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych tworzy się z corocznego odpisu podstawowego, naliczanego w stosunku do przeciętnej liczby zatrudnionych.
W 2024 r. pracodawcy przeznaczą na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych większe środki. To skutek „odmrożenia” podstawy odpisów na ZFŚS. W górę idzie też maksymalna kwota świadczenia urlopowego.
Wysokość odpisu podstawowego ustala się na podstawie przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w roku poprzednim lub w drugim półroczu roku poprzedniego, jeżeli przeciętne wynagrodzenie z tego okresu stanowiło kwotę wyższą.
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych (ZFŚS) przeznaczony jest na finansowanie np. różnych form wypoczynku, działalności kulturalnej czy sportowo-rekreacyjnej. Musi on działać obowiązkowo u pracodawców zatrudniających co najmniej w wymiarze 50 etatów. Pozostali pracodawcy tworzą ZFŚS dobrowolnie, a firmy zatrudniające od 20 do mniej niż 50 pracowników muszą podjąć stosowne kroki na wniosek organizacji związkowej.

W tym roku (po raz pierwszy od 2012 r.) trzeba go ustalić od wynagrodzenia z roku ubiegłego. GUS podał w obwieszczeniu z 16 lutego br., że w 2023 r. przeciętna płaca wyniosła za cały 2023 r. 6246,13 zł, a w II półroczu 2023 r. – 6445,71 zł.
Podstawą odpisów na dany rok w 2024 r. będzie kwota 6445,71 zł. W związku z tym odpis na ZFŚS w 2024 roku wyniesie 2417,14 zł na jednego pracownika (o 502,80 zł więcej niż w ubiegłym półroczu.
Odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych to efekt porozumienia, jakie NSZZ „Solidarność” podpisał 7 czerwca ub.r. z rządem premiera Morawieckiego. Wdrożono przepisy, wg których od lipca 2023 r. nastąpiło odmrożenie odpisu na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej