Dział Szkoleń ZRG NSZZ „Solidarność” zaprasza na szkolenia „on -line”

Rola organizacji związkowej w procesie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych

Termin: 14 stycznia 2021 r. godzina 10.00

  • Czas trwania szkolenia ok. 2 godzin
  • Prowadzący: Przemysław Sąpór

Od 1 stycznia 2021 r. Pracownicze Plany Kapitałowe (PPK) będą tworzone przez podmioty sektora finansów publicznych. To już ostatni etap wdrażania systemu długoterminowego i prywatnego oszczędzania celem zwiększenia dochodów pracowników w okresie emerytalnym. Z uwagi na fakt, że ustawa wdrażająca PPK przewiduje obowiązek wyboru instytucji finansowej, która będzie zarządzać oszczędnościami pracowników w uzgodnieniu z zakładowymi organizacjami związkowymi, oferujemy członkom naszych organizacji związkowych funkcjonujących u pracodawców z sektora finansów publicznych możliwość wzięcia udziału w szkoleniu „Rola organizacji związkowej w procesie wdrażania pracowniczych planów kapitałowych„.

Krótkie szkolenie ( ok. 2 godziny) zorganizowane będzie w formule zdalnej (spotkania onlinie). Uczestnicy uzyskają podstawową wiedzę nt. procesu, w którym pracodawcy ustawowo zobowiązani są zaangażować  ich przed podpisaniem porozumienia wskazującego instytucję finansową. Ostateczny termin podpisania porozumienia mija 26 lutego 2021 r, w związku z czym w najbliższym okresie można spodziewać się intensyfikacji działań związanych z selekcją podmiotów finansowych.

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Termin: 21 stycznia 2021 r. godzina 10.00

Czas trwania szkolenia ok. 4 godzin

Prowadzący: Przemysław Sąpór

Mobbing

Termin: 28 stycznia 2021 r. godzina 10.00

  • Czas trwania szkolenia ok. 4 godzin
  • Prowadzący: Przemysław Sąpór

Zgłoszenia przyjmuje kierownik działu szkoleń Irena Jenda: tel. 502 172 288,

adres e mail: i.jenda@solidarnosc.gda.pl

WAŻNE

Zgłoszenia należy składać za pośrednictwem Komisji Zakładowej, podając:

  • Imię i nazwisko, adres e-mailowy i nr telefonu osoby zgłaszanej, nazwę i nr organizacji związkowej.
  • Kwestie techniczne i informacje o sposobach dostępu do szkolenia online będą uczestnikom przesłane drogą mailową.
  • Szkolenie odbędzie się pod warunkiem zebrania grupy co najmniej 10 uczestników.

W celu prawidłowego i pełnego korzystania ze szkolenia należy posiadać urządzenie (komputer stacjonarny/laptop z przeglądarką CHROME,  lub smartfon) z dostępem do Internetu, wbudowaną kamerą i mikrofonem.

Gwarantujemy proste, intuicyjne uruchamianie szkolenia na urządzeniach. Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z prowadzącym, zadają pytania w trakcie szkolenia.

Irena Jenda

zdjęcie: pixabay.com

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej