Rozmowy w sprawie wynagrodzeń minimalnych

Na dzisiaj (piątek, 19 marca) zaplanowane zostały rozmowy przedstawicieli polskich władz w sprawie unijnego projektu dyrektywy o adekwatnych wynagrodzeniach minimalnych. – Wiemy, że nasz rząd zastanawiał się czy taka regulacja byłaby zgodna z prawem UE. My jednak mamy już opinię służb prawnych Rady, że proponowana dyrektywa jest zgodna z traktatami unijnymi. Nic więc nie stoi na przeszkodzie by jak najszybciej zacząć nad nią procedować – mówi Piotr Duda, przewodniczący KK NSZZ „Solidarność.”

Związek oczekuje, że polscy przedstawiciele w Radzie, ale także w Parlamencie Europejskim będą działać na rzecz jak najszybszego przyjęcia dyrektywy. – Będzie to służyć wzmocnieniu prawa polskich pracowników do godnej płacy oraz przyczyni się do potwierdzenia roli układów zbiorowych jako niezbędnego narzędzia innowacyjnej przebudowy polskiej gospodarki – dodaje Piotr Duda.

Przypomnijmy, że 28 listopada 2020 Komisja Europejska przedstawiła projekt dyrektywy w sprawie adekwatnych wynagrodzeń minimalnych. Projekt ten w ocenie NSZZ „Solidarność” jest ważnym elementem budowania ożywienia gospodarczego po pandemii COVID-19 i kluczowym elementem wzmocnienia społecznego wymiaru procesu integracji europejskiej. Niestety stanowisko polskiego rządu wobec tej propozycji zaprezentowane zarówno w Sejmie i Senacie jak i Radzie Dialogu Społecznego jest głęboko krytyczne. M.in. sugerowano, że taka dyrektywa wykraczałaby poza kompetencje unijne i że lepszym rozwiązaniem jest przyjęcie niewiążącego prawnie zalecenia.

W ubiegłym tygodniu służby prawne Rady UE przedstawiły opinię prawną z której wynika, że proponowana dyrektywa została opracowana na właściwej podstawie prawnej, tj. na podstawie ochrony warunków pracy (art. 153 ust. 1 lit. b) TFUE w związku z art. 153 ust. 2 TFUE).  W dniach 19 marca i 22 marca odbędzie się posiedzenia Grupy Roboczej ds. Społecznych Rady UE gdzie projekt będzie przedmiotem dyskusji wśród państw członkowskich. Następnie prace nad projektem rozpocznie Parlament Europejski.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej