Cudzoziemców zarejestrowanych i oskładkowanych w ZUS coraz więcej. Na Pomorzu 72 tys.

Na koniec maja br. do ubezpieczeń emerytalnego i rentowych w pomorskich placówkach Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zgłoszonych było 72,1 tys. obcokrajowców. O 5 tys. więcej niż ostatniego dnia 2022 r.

Liczba obcokrajowców, którzy mają umowę o pracę na Pomorzu przekroczyła 36,1 tys. i w porównaniu z końcem 2022 r. wzrosła o 2 tys. To oznacza, że połowa wszystkich zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu przybyszy z zagranicy pracuje na umowach o pracę.

Przybyło też cudzoziemców, którzy prowadzą działalność gospodarczą. Ich liczba na koniec grudnia 2022 r. wynosiła 2044 i wzrosła do 3165 na koniec maja br. Pozostali obcokrajowcy zgłoszeni do ubezpieczeń społecznych na Pomorzu zatrudnieni są na innego rodzaju oskładkowanych umowach, np. zleceniu.

Wśród cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w oddziałach ZUS w Gdańsku i Słupsku od lat dominują obywatele Ukrainy. Na koniec maja br. było ich ponad 52,4 tys. To wzrost o 2,5 tys. w porównaniu do grudnia 2022 r. Druga grupa narodowościowa to 7,6 tys. Białorusinów (wzrost o 1 tys. od końca ub.r.).

Pierwszą piątkę zamykali posiadacze paszportów Gruzji (1465), Rosji (1116) i Mołdawii (1111). Na kolejnych miejscach na Pomorzu usytuowali się obywatele Indii, Włoch, Filipin, Niemiec i Turcji.

Rzeczywista liczba obywateli państw obcych, pracujących w naszym województwie, może być wyższa, ponieważ część nie ma ubezpieczenia w ZUS. Dzieje się tak z powodu pracy w szarej strefie, zatrudnienia na nieoskładkowanych umowach lub podleganiu ubezpieczeniom w KRUS.

Poza sytuacją, gdy wyklucza to umowa między Polską, a krajem macierzystym pracownika, zatrudniony przez polskiego pracodawcę obcokrajowiec podlega ubezpieczeniom społecznym w naszym kraju –  poinformował nas i przypomniał Regionalny Rzecznik Prasowy województwa pomorskiego ZUS Krzysztof Cieszyński.

Z kolei według informacji zamieszczonych w Wortalu Publicznych Służb Zatrudnienia, w 2022 r. wydane zostało 365 490 zezwoleń na pracę dla cudzoziemców w Polsce. Dla osób pochodzących z państw muzułmańskich (w których islam jest dominującą religią, głównie państwa takie znajduje się na Bliskim i środkowym Wschodzie oraz w Afryce Północnej, w Europie islam dominuje w Albanii i Kosowie) wydano 135 561 zezwoleń na pracę w Polsce. Najwięcej pozwoleń wydano Uzbekom (33,3 tys.) i Turkom (25 tys.) oraz mieszkańcom Bangladeszu (13 tysięcy).
Cudzoziemcy, ci płacący ZUS, wzmacniają nasz system ubezpieczeń społecznych, w tym i emerytur. Po uzyskaniu wieku emerytalnego po polskie emerytury oczywiście mogą sięgnąć i je otrzymać.

(fot. StockAdobe)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej