Osoby represjonowane mogą liczyć na przeliczenie emerytury

Dzięki nowelizacji przepisów ZUS nie tylko zaliczy czas represji politycznych do okresów składkowych, ale też uzna, że działacze opozycji antykomunistycznej w okresie gdy nie mogli bez własnej winy wykonywać pracy zarobkowej zarabiali średnią krajową, i na wniosek ubezpieczonych przeliczy im świadczenia.

30 maja 2021 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (dalej: ustawa emerytalna), która pozwala na korzystniejsze przeliczenie emerytury i renty represjonowanym działaczom opozycji antykomunistycznej.

Nowy okres składkowy

Ustawa wprowadziła nowy okres składkowy. Jest to okres pozbawienia możliwości wykonywania swojego zawodu przed 31 lipca 1990 roku na skutek represji politycznych za działania na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości i suwerenności lub respektowania politycznych praw człowieka w Polsce. Okres ten uwzględnia się przy ustalaniu kapitału początkowego oraz przy ustalaniu prawa do emerytury i renty z tytułu niezdolności do pracy oraz wysokości tych świadczeń w wysokości kwoty przeciętnego wynagrodzenia.

Szef Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych będzie potwierdzał nowy okres składkowy w wydanej przez siebie decyzji, którą należy przedstawić w ZUS.

Przeliczenie świadczenia

Osoby, które mają ustalony kapitał początkowy albo wysokość emerytury lub renty przed 1 czerwca 2021 roku i chcą skorzystać z ich przeliczenia na podstawie zmienionych przepisów, powinny złożyć odpowiednio wniosek w sprawie kapitału początkowego (EKP) lub wniosek o ponowne obliczenie świadczenia emerytalno-rentowego (ERPO).

Podstawa prawna – ustawa z dnia 30 marca 2021 r. o zmianie ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 794)

Maria Szwajkiewicz
Dział prawny RG NSZZ :Solidarność”
stan prawny na 11.10.2021 r.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej