Komunikat z obrad Rady Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku 8.03.2022 r. (on-line)

W budynku NSZZ „Solidarność” powstaje dla kilkudziesięciu osób, w porozumieniu z Wojewodą Pomorskim, punkt recepcyjny, przyjmujący uchodźców z Ukrainy. Wynikać z tego będzie wiele potrzeb, w tym zgłaszanie się wolontariuszy na dyżury szczególnie między 16.00 a 24.00 i 0.00 a 8.00 rano w dni powszednie i w weekendy (można wolę udziału już zgłaszać wstępnie do sekretariatu Zarządu Regionu Gd. NSZZ „S”, tel. 58/308-43-52 lub mailem: prezydium@solidarnosc.gda.pl – potem będziemy ustalać konkretne terminy, ew. inne potrzeby).

Rada Sekcji obradująca 8 marca:

1/ Przyjęła uchwałę o pomocy finansowej uchodźcom z Ukrainy. W załączeniu jest Apel Sekcji oraz konto do wpłaty na konto Regionu Gdańskiego NSZZ „S” – tak organizacji, jak i przez osoby prywatne. Będą duże potrzeby tym bardziej, że musimy zapewnić pomoc socjalną uchodźcom w budynku „S”. Członkowie Rady zwracali uwagę, by na swym terenie działania głównie starać się w powiatach pomagać kontaktując się z PCPR, zaś w gminach z GOPS lub z MOPS w miastach Wykaz pełnomocników JST jest m. in. na stronie wojewody pomorskiego. Ważne by czuć sercem, ale pomagać rozumem, by nie marnować energii, środków, a stan ten może trwać dłużej. Rada z uznaniem przyjęła fakt, iż już ponad 200 uchodźców znalazło schronienie w ośrodkach „S” w Spale i Jarnułtówku.

2/ Przedstawiono stanowisko KSOiW NSZZ „S” ws. waloryzacji wynagrodzeń dla nauczycieli. Omówiono także problemy związane z tzw. uśrednianiem godzin, edukacją włączającą, szkolnictwem zawodowym (praca nauczycieli w czasie egzaminów). Bieżące informacje są na str.: www.solidarnosc.org.pl/oswiata

3/ Przypomniano podstawy prawne i terminarz związany z obowiązkiem przekazania przez dyrektorów do zaopiniowania arkuszy organizacji szkół na rok szkolny 2022/2023. KZ/KM otrzymają stosowną instrukcje i wskazania prawne.

4/ Przekazano informację o spływie składek członkowskich do Sekcji, liczebności Sekcji. Rada podjęła uchwałę ws. wykonania budżetu Sekcji za 2021 r. Przedstawiono także instrukcję, ważną dla skarbników, dotyczącą sprawozdań finansowych (z udziałem skarbnika ZRG – Stefana Gawrońskiego). Instrukcją dysponują już KZ/KM.

5/ Przypomniano, że są jeszcze miejsca na szkolenie Społecznych Inspektorów Pracy (trzydniowe, bezpłatne, z uwzględnieniem tematyki oświatowej).

6/ Przekazano informacje i stosowne materiały dotyczące odpisów na ZFŚŚ dla nauczycieli i pracowników administracji i obsługi obowiązujących w 2022 roku. W załączeniu także materiał porównawczy z 5. ostatnich lat.

7/ Przekazano informację o terminarzu pracy Komisji przy Pomorskim Kuratorze Oświaty ws. Medali KEN (przedstawicielem Sekcji w Komisji jest Anna Kocik, wiceprzewodnicząca Sekcji).

8/ Poinformowano o odpowiedzi z Pomorskiego Urzędu Marszałkowskiego na uwagi Sekcji zgłoszone w opinii do projektu uchwały Marszałka Województwa Pomorskiego ws. środków na doskonalenie zawodowe nauczycieli w 2022 r.. Zebrano także opinie ws. projektu likwidacji społecznych szkół policealnych w Gdańsku i w Gdyni.

9/ Przyjęto Apel i plan działań w sprawie zainstalowania Tablicy upamiętniającej strajk oświatowy w Urzędzie Wojewódzkim w Gdańsku (miał miejsce między 7 a 17 listopada 1980 r.) Apel o współpracę w załączeniu.

10/ Omówiono propozycje zmian w Kodeksie pracy. Załączone uwagi Sekcji zostaną przekazane do biura prawnego Komisji Krajowej NSZZ „S”. Dotyczą n. in. możliwości korzystania także przez nauczycieli np. z urlopów opiekuńczych.

11/ Zaapelowano o przekazywanie 1% w rozliczaniu podatku dochodowego (PIT) na Fundusz Stypendialny NSZZ „Solidarność” w Gdańsku. W załączonym apelu informujemy, że w dziewiętnastu edycjach przyznaliśmy już 712 stypendiów.

12/ Postanowiono zebrać uwagi do II edycji programy MEiN „Poznaj Polskę”. Niestety, mimo zgłoszenia uwag przez naszą Sekcję, znowu powtórzyło się kryterium czasowe, które jest niekorzystne dla wniosków składnych przez większe organy prowadzące.

13/ Ustalono, że kolejne zebranie Rady odbędzie się 5 kwietnia 2022 r.

W załączeniu także najnowszy Biuletyn ZRG do wydruku i wywieszenia na tablicach związkowych. Przypominamy, że cotygodniowy informator „S” – IBIS-a można zamówić bezpośrednio wysyłając do Działu Informacji ZRG e-maila: magazyn@solidarnosc.gda.pl), podając w tytule „Zamawiam IBIS-a”, a w treści imię, nazwisko i opcjonalnie nazwę organizacji zakładowej/międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”.

Podziękowania za opracowanie materiałów: dla kol. Anny Kocik (m. in. pkt 3, 4 i 6) oraz kol. Bożeny Brauer (pkt 10).

W imieniu Rady Sekcji
Wojciech Książek, przewodniczący Sekcji Gdańskiej

Ps. W zakończeniu Rady przypomniano 2 teksty poetyckie (St. Celińskiej i nieznanego autora), nawiązujące do agresji Rosji i tragedii na Ukrainie.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej