Jakie są zagrożenia zawodowe w transporcie samochodowym?

Kierowca samochodu ciężarowego jest narażony na różnego rodzaju czynniki niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. Długotrwałe siedzenie, monotonna jazda, ciągłe skupienie się na drodze mogą stwarzać potencjalne zagrożenie wystąpienia wypadków oraz prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia.

Wykonywanie czynności związanych z prowadzeniem pojazdu lub jego obsługą techniczną wymaga zachowania szczególnej ostrożności oraz bezwarunkowego przestrzegania przepisów i zasad BHP.

Czynniki niebezpieczne

Do tej kategorii zaliczamy przede wszystkim czynniki mechaniczne, które powodują natychmiastowe urazy.

Są to m.in.:

 • ruchome elementy obsługiwanych pojazdów: wirujące części silnika lub ruchome elementy podzespołów napędowych pojazdów ciężarowych,
 • przemieszczające się inne środki transportowe po placu postojowym lub manewrowym (np.: wózki podnośnikowe z ręcznym lub mechanicznym podnoszeniem, żurawie samochodowe samojezdne lub montowane na pojeździe, inne pojazdy ciężarowe, itp.),
 • ostre, wystające i chropowate elementy pojazdów (np.: elementy nadwozia i podwozia samochodów, elementy maszyn stosowanych do załadunku lub rozładunku towarów) oraz narzędzi ręcznych,
 • spadające elementy lub ładunki z pojazdów (np.: podczas ich załadunku lub rozładunku, kontroli stanu technicznego silnika),
 • śliskie, nierówne powierzchnie (np.: ramp, miejsc postojowych, manewrowych lub załadowczo-rozładowczych),
 • ograniczone przestrzenie (dojścia, przejścia, dostępy), np.: wejścia na skrzynię pojazdu i do kabiny pojazdu ciężarowego,
 • położenie stanowiska pracy w odniesieniu do podłoża (praca na wysokości wejścia na skrzynię oraz w zagłębieniach, np.: w kanale),
 • substancje żrące (np.: przewożenie materiałów niebezpiecznych).
 • wybuch i pożar silnika lub przewożonego materiału łatwopalnego.

Czynniki szkodliwe

Są to czynniki, występowanie których może prowadzić do pogorszenia się stanu zdrowia kierowcy. Należą do nich:

 • hałas (emitowany przez pracujący silnik, źle zabezpieczony ładunek na skrzyni ładunkowej pojazdu lub używane urządzenia i narzędzia), utrudnia kierowcy identyfikację dźwięków zewnętrznych lub wewnętrznych, np. sygnały pojazdów uprzywilejowanych;
 • mikroklimat (głównie wysoka lub niska temperatura otoczenia lub w kabinie kierowcy oraz wysoka wilgotność powietrza), powoduje obniżenie komfortu jazdy, złe samopoczucie kierowcy oraz zmniejszenie zdolności wykonywanej pracy;
 • drgania (występujące podczas jazdy pojazdem po drogach miejskich) ujemnie wpływają na samopoczucie kierowcy, zmniejszają zdolność wykonywania pracy, a nawet mogą wpływać na pogorszenie zdrowia kierowcy;
 • płyny eksploatacyjne, olej, paliwo, rozpuszczalniki (benzyna, benzen, toluen, ksylen, itp.) oraz inne czynniki związane z myciem, z woskowaniem oraz z suszeniem pojazdów.

Czynniki uciążliwe

Nie stanowią one zagrożenia dla zdrowia kierowcy, ale znacząco utrudniają wykonywanie swoich czynności służbowych. Zaliczamy do nich:

 • wielogodzinną pracę w kabinie pojazdu, która jest niedostosowana do cech fizycznych i psychicznych kierowców,
 • podnoszenie, przenoszenie i przesuwanie ciężkich towarów na skrzyni ładunkowej pojazdu lub w miejscu ich składowania (np.: na hali magazynowej) podczas prac załadunkowo-rozładunkowych,
 • stres wywołany pośpiechem w pracy tak, aby dostarczyć towar na czas pod wskazany adres.
 • Pracodawca ma obowiązek identyfikacji zagrożeń w związku z występowaniem czynników niebezpiecznych i szkodliwych, a także powinien przedsięwziąć odpowiednie środki zaradcze, które poprawią stan bezpieczeństwa i higieny na stanowiskach pracy.

Źródło: CIOP-PIB

Źródło: https://www.seka.pl/zagrozenia-zawodowe-w-transporcie-samochodowym/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej