Czym jest standard AA1000?

AA1000 – jeden ze standardów społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), wypracowany w 1999 roku przez Instytut na rzecz Społecznej i Etycznej Odpowiedzialności (Institute of Social and Ethical AccountAbility), włączający kwestie społeczne i etyczne do zarządzania strategicznego organizacji i jej działalności.

Standard uwzględnia 5 głównych etapów:

 • Planowanie – organizacja przystępuje do procesu
 • Określenie zasad odpowiedzialności
 • Przeprowadzenie audytu i przygotowanie raportu
 • Wdrażanie – wzmocnienie procesu
 • Współdziałanie z interesariuszami – grupami związanymi z organizacją (klienci, dostawcy itp.)

AA1000 może być zastosowany:

 • Do analizy strategicznej spółek i wszelkich organizacji
 • Do zewnętrznej oceny przedsiębiorstwa w zakresie społecznej i etycznej odpowiedzialności
 • W procesie samodoskonalenia się organizacji

Korzyści z przyjęcia standardu:

 • Doskonalenie własnej działalności organizacji
 • Poprawa wyników finansowych
 • Poprawa długoterminowej wartości organizacji dla akcjonariuszy
 • Zaspokojenie złożonych oczekiwań inwestorów na informacje
 • Możliwość pozyskania wysokiej klasy pracowników
 • Wzmocnienie współpracy z interesariuszami, pozwalające między innymi na przewidywanie konfliktów i przeciwdziałanie im oraz na budowanie zaufania do organizacji.

Źródło: https://odpowiedzialnybiznes.pl/hasla-encyklopedii/aa1000/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej