Na czym polega bezpieczna praca na rusztowaniu?

Przed rozpoczęciem pracy na rusztowaniu należy sprawdzić:

 • czy rusztowanie ma poręcze na wysokości 1,1 m (przy systemowych do pusz cza się wysokość 1 m)?
 • czy  pomost wypełnia całą powierzchnię we wnętrzną rusztowania?
 • czy w pomostach znajdują się włazy umożliwiające wchodzenie na rusztowanie od wewnętrznej strony?
 • czy pracodawca zapewnił drabinkę do wchodzenia na rusztowanie?
 • czy rusztowanie jest za bezpieczone przed przewróceniem kotwami lub za strzałami?
 • czy rusztowanie przejezdne ma sprawne hamulce?

Do prac na rusztowaniu może przystąpić pracownik ubrany w odzież roboczą, dostosowaną do pory roku, rękawice robocze, pełne buty z podeszwą antypoślizgową, wkładką antyprzebiciową i pod noskiem chronią cym palce oraz hełm ochronny z aktualną datą ważności,określoną przez producenta. Powinien być również wyposażony w inne środki ochrony indywidualnej w zależności od charakteru prac wykonywanych na rusztowaniu.

Przed przystąpieniem do pracy pracownik powinien przejść in struktaż stanowiskowy i zostać zapoznany z instrukcjami bezpiecznej obsługi urządzeń wykorzystywanych w pracy oraz z informacjami zawartymi w kartach charakterystyki stosowanych substancji chemicznych.

Pracownik może wejść narusztowanie tylko wtedy, gdy zostało ono odebrane przez osobę mającą uprawnienia budowlane.

 Rusztowanie należy ustawić na stabilnym i odwodnionym podłożu.  Stopy rusztowań powinny stać na podkładach usytuowanych prostopadle do ściany budynku.

Pomost rusztowania powinien być:

 • pełny i zabezpieczony przed niekontrolowanym przesunięciem,
 • wyposażony ze wszystkich stron zewnętrznych w poręcz ochronną na wysokości 1,1 m (lub 1 m przy rusztowaniach systemowych) oraz w krawężnik o wysokości 0,15 m i poręcz pośrednią,
 • wyposażony w balustradę od strony wewnętrznej, jeżeli rusztowanie jest odsunięte od budynku na odległość większą niż 0,2 m,
 • nieprzeciążony (informacje o do puszczalnym obciążeniu pracodawca powinien wywiesić na pomoście).

 Jeżeli zastosowanie balustrady wewnętrznej jest nie możliwe, pomost roboczy powinien być poszerzony przez zastosowanie konsoli. Najwyższy pomost nie powinien wystawać bardziej niż 1,5 m ponad ostatnią linię kotew. Pomosty w ciągach komunikacyjnych muszą mieć zamykane włazy.

Na rusztowanie można wchodzić wyłącznie od wewnętrz nej strony oraz po specjalnie do tego przeznaczonych drabinkach. Piony komunikacyjne nie powinny być oddalone bardziej niż 20 m od stanowiska pracy.  Konstrukcja rusztowania musi:

 • być stabilna i zabezpieczona przed przewróceniem zastrzałami lub kotwami,
 • wystawać nie więcej niż 3 m ponad ostatnią linię kotew.

 Wokół rusztowania należy wyznaczyć strefę niebezpieczną o szerokości minimum 6 m lub szczelnie zabezpieczyć konstrukcję siatkami ochronnymi. Rusztowanie metalowe powinno być uziemione. Na rusztowaniach przejezdnych można przebywać wyłącznie w przypadku, gdy hamulce są zapięte na przynajmniej dwóch kółkach znajdujących się po przekątnej.

Nie wolno:

 • Wykonywać montażu rusztowania, jeśli pracownik nie ma książeczki montażysty wydanej przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
 • Montować rusztowania bez stosowania środków ochrony przed upadkiem z wysokości.
 • Wchodzić od strony zewnętrznej po konstrukcji rusztowania.
 • Wspinać się na poręcze.
 • Przewozić ludzi na rusztowaniach przejezdnych.
 • Pracować na rusztowaniach po zmroku, bez odpowiedniego oświetlenia sztucznego, w czasie gęstej mgły, opadów deszczu, śniegu oraz gołoledzi, w czasie burzy lub silnego wiatru.
 • Pozostawiać materiałów na pomostach po zakończeniu pracy.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/f/v/97420/13%20karta%20prace%20na%20ruszt.pdf

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej