Jak zapobiegać dolegliwościom kręgosłupa szyjnego?

Dolegliwości odcinka szyjnego kręgosłupa to jedno z najczęściej występujących schorzeń, na które uskarżają się pracownicy w Polsce. Od wielu lat zaliczane są do czołówki przyczyn absencji chorobowej w naszym kraju. Stanowią nie tylko poważną uciążliwość, generują również niebagatelne koszty związane z opieką medyczną i niezdolnością do pracy.

Najczęstsze zmiany zwyrodnieniowe w kręgosłupie szyjnym obserwowane są na poziomie przestrzeni międzykręgowych C5-C6 oraz C6-C7, które, w związku ze swoją ruchomością, są szczególnie narażone na szereg przeciążeń. Wśród głównych objawów zespołu bólowego odcinka szyjnego kręgosłupa wymienia się ból miejscowy w okolicy szyi oraz ograniczenia w ruchach rotacyjnych głowy. Mogą również wystąpić problemy z utrzymywaniem ramion w górze i podnoszeniem przedmiotów, a nawet problemy ze spaniem, zawroty głowy oraz obniżony nastrój. Początkowe dolegliwości mogą występować epizodycznie, a w następnych miesiącach lub nawet latach, jeśli nie zostały poddane prawidłowemu leczeniu, często przyjmują postać chroniczną.

Istnieje wiele przyczyn powstawania bólów kręgosłupa, na które oprócz niezdrowego stylu życia wpływa w znacznym stopniu rozwój nowoczesnych technologii. Z kolei wśród zawodowych czynników ryzyka dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa wymienia się: niedostosowanie ergonomiczne stanowiska pracy do możliwości pracownika i wykonywanych przez niego czynności zawodowych, pracę wykonywaną w wymuszonej pozycji ciała, nadmierny czas przebywania w pozycjach statycznych oraz wykonywanie ruchów monotypowych, nadmierne obciążenie wysiłkiem fizycznym, narażenie na wibrację, a także przewlekły stres zwiększający napięcie mięśni.

Aktywność fizyczna jest ważnym elementem profilaktyki zdrowotnej. Potwierdzony naukowo jest również jej wpływ na profilaktykę dolegliwości układu mięśniowo-szkieletowego. Jedną z metod fizjoterapii, wykorzystywaną zarówno w profilaktyce, jak i leczeniu dolegliwości bólowych odcinka szyjnego kręgosłupa, jest kinezyterapia (leczenie ruchem).

Źródło: https://www.seka.pl/dolegliwosci-kregoslupa-szyjnego/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej