Jak hałas oddziałuje na człowieka?

Człowiek mieszkający w mieście jest w szczególnie niekorzystnej sytuacji, gdyż stale jest atakowany szkodliwymi dźwiękami. Główne źródła hałasu mają związek z prowadzoną działalnością gospodarczą, transportem oraz rozrywką i rekreacją.

Ze względu na szkodliwość wyróżnia się następujące trzy główne obszary oddziaływania hałasu na ludzki organizm:

  • osłabienie lub trwałe uszkodzenie słuchu,
  • uszkodzenia układu nerwowego i psychiki (zmęczenie, senność lub rozdrażnienie, wydłużenie czasu reakcji, spadek koncentracji, niepokój, bezsenność, agresja, stres i wynikające z niego konsekwencje dla całego organizmu i psychiki),
  • uszkodzenia narządów wewnętrznych (układ sercowo-naczyniowy, pokarmowy i mięśniowo-stawowy, osłabienie systemu immunologicznego, tzw. zespół pohałasowy).

Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska przyrodniczego charakteryzującym się różnorodnością źródeł i powszechnością występowania. Jest wiele definicji hałasu, na przykład:

Hałas oznacza dźwięki, które przeszkadzają lub utrudniają wykonywanie pracy bądź w danym miejscu i czasie są niepożądane i szkodliwe dla zdrowia.

Hałas jest to dźwięk, który w pewnych sytuacjach i u pewnych ludzi może powodować dyskomfort psychofizyczny.

Hałas to wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe lub szkodliwe drgania ośrodka sprężystego, działające na organ słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka.

Hałasem są dochodzące z otoczenia dźwięki, które są niepożądane lub szkodliwe dla zdrowia, utrudniające lub uniemożliwiające pracę i odpoczynek.

Oprócz dźwięków słyszalnych na człowieka negatywnie oddziałują również dźwięki niedostępne percepcji ludzkiego ucha: infradźwięki i wibracje.

Hałas, infradźwięki i wibracje, między innymi przyspieszając i pogłębiając zmęczenie, przyczyniają się do rozproszenia uwagi, tłumią słyszalność mowy i ostrzegawczych sygnałów akustycznych, przytępiają ostrość widzenia i spostrzegawczość, przez co zwiększają znacznie możliwość zaistnienia nieszczęśliwych wypadków, w tym wypadków drogowych. Każdego dnia wiele osób żyjących w hałasie w ciągu dnia i nie mogących odpocząć od niego w nocy to potencjalni sprawcy i ofiary wypadków w pracy i w ruchu drogowym. Także kierowcy często sami zwielokrotniają szkodliwe oddziaływanie hałasu i infradźwięków na siebie i innych montując w pojeździe sprzęt muzyczny z mocnymi basami i głośno z niego korzystając.

Negatywny wpływ hałasu na człowieka jest związany nie tylko z jego bezpośrednim oddziaływaniem na narząd słuchu, lecz obejmuje także inne skutki zdrowotne. Hałas wpływa m.in. na układ krążenia, układ pokarmowy i układ nerwowy oraz może powodować wcześniejsze starzenie się organizmu. Badania epidemiologiczne i kliniczne potwierdzają występowanie istotnego związku między natężeniem hałasu a ryzykiem zawału serca i nadciśnienia tętnicze go. W ostatnim czasie pojawiły się też badania na temat związku cukrzycy typu 2 z narażeniem na hałas – stwierdzono, że u osób narażonych na hałas o natężeniu powyżej 60 dB ryzyko cukrzycy było o 22% wyższe. Wykazano również, że ekspozycja na hałas jest czynnikiem ryzyka przedwczesnego zakończenia aktywności zawodowej z powodu ogólnego stanu zdrowia, a ponadto – że hałas o natężeniu na poziomie 55-60 dB osłabia motywację do podejmowania trudnych zadań.

Źródło: materiały CIOP i PIB oraz ITD.

Źródło: https://www.seka.pl/oddzialywanie-halasu-na-clowieka/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej