Co było tematem posiedzenia Rady Dialogu Społecznego w listopadzie 2022 r.?

Premier Mateusz Morawiecki – Prezes Rady Ministrów oraz Marlena Maląg – Minister Rodziny i Polityki Społecznej wzięli udział w posiedzeniu plenarnym Rady, które poświęcone było polityce energetycznej w Polsce.

Spotkanie odbyło się 7 listopada 2022 r. w Centrum Partnerstwa Społecznego „Dialog”. W posiedzeniu ponadto udział wzięli Anna – Moskwa Minister Klimatu i Środowiska, Waldemar Buda – Minister Rozwoju i Technologii, Olga Semeniuk – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, Jacek Żalek – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej, Piotr Patkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Piotr Bromber – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Zdrowia, Grzegorz Witkowski – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Infrastruktury, Karol Rabenda – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych oraz Piotr Dziadzio – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska.

Premier Mateusz Morawiecki zabierając głos poinformował, że cena energii jest motorem inflacji w całej Europie jak również w Polsce. Przekłada się w drastyczny sposób na koszty produkcji i usług we wszystkich przedsiębiorstwach, co w dalszej kolejności przekłada się na wyższe ceny. Podkreślił, że takie zjawiska inflacyjne z poprzednich okresów historycznych potrafiły być bardzo dokuczliwe i trwały przez wiele lat. Zwracając się do członków Rady Dialogu Społecznego, Premier podkreślił, że Rada jest jedną z kluczowych instytucji, poprzez którą rząd stara się docierać do jak najszerszego grona pracowników i pracodawców.

W swojej wypowiedzi Premier zaznaczył, że rząd chroni przedsiębiorstwa oraz podmioty użyteczności publicznej przed skutkami inflacji oraz wzrostem cen energii, które są następstwem rosyjskiej agresji na Ukrainę. Podkreślił, że na początku roku przyjęto tarczę antyputinowską oraz tarczę antyinflacyjną a działania rządu skupione są m.in. na doprowadzeniu poprzez odpowiednie taryfy do niższych cen energii cieplnej, energii pochodzącej z gazu, energii elektrycznej pochodzącej z węgla i innych nośników. Podkreślił, że dla gospodarstw domowych wdrożono zamrożenie cen energii do wysokości zużycia rocznego 2 tys. KWh rocznie; dla gospodarstw domowych z osobami niepełnosprawnymi do 2,6 KWh rocznie oraz dla rodzin z Kartą Dużej rodziny oraz rolników do 3 KWh rocznie. Zaznaczył, że w przypadku przekroczenia limitu zużycia energii elektrycznej wprowadzono mechanizm maksymalnej ceny energii na poziomie 693 zł za MWh dla gospodarstw domowych natomiast cena maksymalna dla podmiotów wrażliwych, samorządów oraz mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wyniesie 785 zł za MWh. Przyjęto specjalne regulacje dla przedsiębiorstw energochłonnych, które zużywają znaczną ilość energii np. przemysł nawozowy. Podsumowując zaznaczył, że wzrost cen energii w Europie jest skutkiem rosyjskiej polityki i agresji na Ukrainę.

W dalszej części spotkania partnerzy społeczni przedstawili swoje spostrzeżenia i wątpliwości. Poruszono m.in. kwestię podpisanej przez Prezydenta RP ustawy o środkach nadzwyczajnych mających na celu ograniczenie wysokości cen energii elektrycznej oraz wsparciu niektórych odbiorców w 2023 roku, która według przedstawicieli związków zawodowych wymaga poprawek. Zwrócono również uwagę na wysokie koszty polskiej energetyki związane z dostarczaniem paliwa do elektrowni/elektrociepłowni. Zwrócono się z pytaniem, kiedy zostaną podjęte decyzje dotyczące budowy nowych kopalń, planów inwestycyjnych w tym zakresie oraz czy planowana jest rewizja polskiej energetyki do 2040 r. Zwrócono uwagę na kwestię podwyżek w sferze budżetowej.

Premier M. Morawiecki odnosząc się do kwestii poruszonych przez partnerów społecznych poinformował, że wydobycie węgla kamiennego w kraju wynosi ok. 40 mln ton natomiast jego zapotrzebowanie wynosi około 58-59 mln ton, dlatego też węgiel kamienny musiał być importowany. Podkreślił, że kwestia planów inwestycyjnych zostanie przedstawiona do końca br. Zauważył, że inwestycja w otwieranie nowych kopalń jest procesem wieloletnim i wiąże się z nakładem znacznych środków finansowych. Poinformował również, że do końca roku rząd planuje przeprowadzić rewizję Polityki Energetycznej Państwa do 2040 r.

Źródło: https://www.gov.pl/web/dialog/posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-spolecznego-z-udzialem-premiera-mateusza-morawieckiego

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej