Jakie są obowiązki pracodawcy i pracownika w zakresie dezynfekcji stanowiska pracy?

Dezynfekcja w pracy to dziś jedna z kluczowych zasad bezpieczeństwa w biurze.

Bezpieczna i higieniczna praca – to połączenie w czasie pandemii odgrywa bardzo dużą rolę. Pracodawca ma obowiązek utrzymywać pomieszczenia pracy w czystości i porządku, natomiast pracownik ma przestrzegać nie tylko zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, ale i jej ustalonego porządku.

Procedura sprzątania i dezynfekcji pomieszczeń wymaga, aby pracownik przestrzegał przede wszystkim otoczenia swojego stanowiska pracy, np. dezynfekując biurko i krzesło dostarczonym przez pracodawcę środkiem dezynfekującym.

Mycie i dezynfekcja pomieszczeń to element dnia pracy, który w dobie pandemii SARS-CoV-19 nabrał szczególnej wagi. W zakładach pracy wprowadzono dodatkowe wytyczne i zalecenia. W wielu firmach pojawiły się procedury bezpieczeństwa, zasady przestrzegania higieny, a nawet zasady poruszania po zakładach pracy i przebywania w pomieszczeniach wspólnych typu kuchennie czy szatnie.

Z par. 9 ust. 3 pkt 3 rozporządzenia Rady Ministrów z 7 sierpnia 2020 r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wprost wynika, że zakłady pracy są obowiązane zapewnić zatrudnionym rękawiczki jednorazowe lub środki do dezynfekcji rąk czy 1,5 m odległości między stanowiskami.

Zgodnie z art. 15 Kodeksu pracy pracodawca ma obowiązek zapewnić pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Przepis ten obejmuje również środki do dezynfekcji pomieszczeń. Pracownik, w myśl art. 100 par. 1 K.p., ma obowiązek wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy. Dotyczy to również zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów wewnętrznych wprowadzonych na czas pandemii, a dotyczących mycia i dezynfekcji pomieszczeń.

Poszczególne przepisy wewnętrzne bardzo różnie mogą regulować kwestię dezynfekcji stanowiska pracy. Może ona dotyczyć np. tylko najbliższego otoczenia pracownika, miejsc, których się dotyka w ujęciu węższym (np. klawiatura komputera), bądź szerszym (np. cała powierzchnia biurka). Wiele regulacji zakłada też dezynfekcję powietrza w pomieszczeniach, polegającą na okresowej (np. co 2 godziny) wentylacji pomieszczeń pracy.

Przeciwdziałanie COVID-19 wymaga niekiedy dodatkowych aktywności po stronie pracowników. Należą do nich np. zalecane w wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego (GIS) dezynfekcja lub umycie rąk zaraz po wejściu na teren zakładu pracy, obowiązek zakładania maseczki podczas obsługi klientów, konieczność dezynfekcji elementów używanych w pomieszczeniu socjalnym (kuchni) przed skorzystaniem z niej, tj. wytarcie blatu stołu, oparcia krzesła, a nawet przycisków sprzętu AGD środkiem do dezynfekcji itp. Warto zwrócić uwagę, że obowiązki te dotyczą bezpośrednio aktywności tych pracowników, a nie innych osób – pracowników czy klientów.

Źródło: https://zdrowiewpracy.pl/prawo/dezynfekcja-stanowiska-pracy/

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej