Jakie korzyści wynikają z zarządzania różnorodnością w firmie?

  • Przyciąganie talentów i wizerunek pracodawcy

Organizacje, które nastawione są na rekrutację zróżnicowanej kadry, otwierają się tym samym na większą pulę kandydatów – np. praktykantów z innych szkół wyższych niż tylko topowe uczelnie lub operatorów wózków widłowych rekrutowanych spośród kobiet. Zwiększa to szanse na pozyskanie pracowników o kompetencjach, na których nam zależy, a zarazem skraca czas potrzebny na obsadzenie wolnych wakatów, co zmniejsza koszty rekrutacji.

Na różnorodność u potencjalnego pracodawcy zwracają także uwagę sami kandydaci.  Liczne badania rynkowe dowodzą, że około 2/3 kandydatów deklaruje, że różnorodny zespół jest dla nich istotny przy rozpatrywaniu ofert pracy. Organizacja zatrudniająca zróżnicowane zespoły postrzegana jest przez obecnych i potencjalnych pracowników jako dobry i budzący zaufanie pracodawca.

  • Zrozumienie klienta i elastyczność organizacji

Zróżnicowane zespoły to także dostęp do szerokiego, a nieoczywistego, spektrum kompetencji i doświadczenia, co daje możliwość lepszego zrozumienia klientów, ich potrzeb czy problemów – i pozwala na ich obsługę na wysokim poziomie. Dzięki zróżnicowanym umiejętnościom i perspektywom pracowników możliwe jest lepsze dopasowanie produktów i usług do różnorodnych klientów, a także znalezienie obszarów niszowych czy wyjście na nowe rynki. Różnorodne zespoły (o ile tylko mogą swobodnie wymieniać się wiedzą) mają także zdolność szybszego dostosowywania się do zmian, co przekłada się na zdolność adaptacyjną całej organizacji. Właściwe zarządzanie różnorodnością może zatem stanowić ważny element przewagi konkurencyjnej.

  • Lojalność pracowników i lepsze decyzje biznesowe

Nastawienie na różnorodność wpływa pozytywnie nie tylko na przyciąganie, ale i na utrzymanie  talentów. W organizacjach z kulturą włączającą, otwartą na różnorodność, pracownicy czują się bardziej swobodnie, mają korzystne warunki dla rozwoju zawodowego, wymiany wiedzy i doświadczeń. Mogą też lepiej wykorzystywać swoje talenty, co sprzyja kreatywności i innowacyjności, a także zwiększa lojalność wobec pracodawcy i zadowolenie z pracy. Według badań przeprowadzonych przez Cloverpop (raport „Hacking Diversity with Inclusive Decision-Making”) wraz z większą różnorodnością zespołu rośnie także efektywność podejmowanych decyzji. Wykazano, że zespoły składające się wyłącznie z mężczyzn jedynie w 58% przypadków podejmują lepsze decyzje biznesowe niż pojedyncza osoba, podczas gdy zespoły zróżnicowane pod względem płci osiągały lepsze wyniki niż jednostki już w 73%. Zespoły, które były zróżnicowane etnicznie i kulturowo, składały się z  osób różnej płci i z co najmniej jedną różnicą wieku powyżej 20 lat, odniosły największe sukcesy, aż w 87% przypadków podejmując lepsze decyzje biznesowe niż pojedyncza osoba

  • Wyniki finansowe

Według analizy przeprowadzonej przez BCG w 2018 r. (opisanej w artykule „How Diverse Leadership Teams Boost Innovation”) przychody firm ze zróżnicowaną kadrą zarządzającą były wyższe o 19% od konkurencji zarządzanej przez grupy jednorodne. Potwierdziły to też badania przeprowadzone przez McKinsey&Company w 2019 r. (raport „Diversity wins: How inclusion matters”). Firmy o najwyższej różnorodności płci w zespołach zarządzających miały o 25% większe prawdopodobieństwo osiągnięcia lepszych wyników finansowych niż firmy, w których zarząd miał charakter najbardziej jednorodny. Dodatkowo zauważono, że im większa reprezentacja kobiet (ponad 30%), tym większe prawdopodobieństwo osiągnięcia lepszych wyników. Pozytywny wpływ na wyniki finansowe firm odnotowano także w przypadku różnorodności etnicznej i kulturowej. Firmy z najwyższego kwartylu osiągnęły wyniki lepsze o 36% niż te z czwartego. Badanie przeprowadzone w 2014 r dla ISS (raport „Diversity adds millions to the ISS bottom line”) wykazało, że różnice widać nawet na poziomie poszczególnych zespołów – grupy o większym stopniu zróżnicowania pod względem płci, wieku i narodowości generują przychody wyższe średnio o 3,7% niż grupy jednorodne.

Źródło: https://employerbranding.pl/roznorodnosc-w-miejscu-pracy-dlaczego-warto/

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej