Zagrożenie hałasem w środowisku pracy

46,9 proc. ogólnej liczby pracowników zatrudnionych w warunkach zagrożenia czynnikami szkodliwymi środowiska pracy to według danych Głównego Urzędu Statystycznego w 2018 r. pracownicy zagrożeni hałasem. Daje to w liczbach bezwzględnych 193,5 tys. osób. Z tych danych wynika, że hałas jest najpowszechniej występującym czynnikiem szkodliwym środowiska pracy.

Hałasem są wszelkie niepożądane, nieprzyjemne, dokuczliwe, uciążliwe lub szkodliwe dźwięki oddziałujące na narząd słuchu i inne zmysły oraz części organizmu człowieka.

Narażenie na hałas w miejscu pracy może być przyczyną chorób i dolegliwości. Hałas może też być przyczyną wypadków przy pracy.

Ze względu na charakter oddziaływania hałasu na organizm człowieka, wyróżnia się hałas uciążliwy, nie wywołujący trwałych skutków w organizmie oraz hałas szkodliwy, wywołujący trwałe skutki lub powodujący określone ryzyko ich wystąpienia.

Klasyfikacja hałasu według natężenia

Natężenie hałasuOddziaływanie
poniżej 35 decybeli (30 decybeli – bardzo spokojna ulica bez ruchu)Nie wpływa znacznie na zdrowie człowieka, jednak może być denerwujący i może utrudniać skupienie uwagi
od 35 decybeli do 70 decybeli (70 decybeli – wnętrze głośnej restauracji, darcie papieru, wnętrze samochodu)Negatywnie działanie na ośrodkowy układ nerwowy. Prowadzi do obniżenia wydajności organizmu a także uczucia zmęczenia
od 70 decybeli do 85 decybeli (80 decybeli to hałas generowany przez głośną muzykę w pomieszczeniach czy trąbienie)Przy jego trwałości powoduje obniżenie produktywności w pracy, może na stałe osłabić słuch, jest przyczyną bólów głowy, działa niekorzystnie na układ nerwowy
od 85 decybeli do 130 decybeli (130 decybeli to wirnik helikoptera w odległości 5 metrów)Taki hałas w znaczny sposób uszkadza narząd słuchu i powoduje wiele różnych schorzeń innych układów (krwionośnego, nerwowego). Mogą wystąpić zaburzenia równowagi
od 130 decybeli do 150 decybeli (140 decybeli –  start myśliwca)Wywołuje trwałe uszkodzenia narządów wewnętrznych i liczne schorzenia ze względu na drgania, które są powodowane przez hałas o takim natężeniu. Przebywanie w takim hałasie wiąże się jednoznacznie z trwałym uszkodzeniem słuchu
powyżej 150 decybeli (160 decybeli –  eksplozja bomby)Wystarczy niespełna 5 minut, by hałas o takim natężeniu wywołał mdłości i zaburzenia błędnika. Następuje sparaliżowanie organizmu.

Jakie są normy

Najwyższe dopuszczalne natężenie hałasu w trakcie 8-godzinnego czasu pracy wynosi 85 dB, jednak wartość progu działania wynosi 80 dB.

W przypadku przekroczenia dopuszczalnych norm hałasu pracodawca powinien podjąć działania zmniejszające ryzyko zawodowe, a także wdrożyć działania w celu skutecznej ochrony pracownika przed tym hałasem.

Jak ograniczyć narażenie pracownika na hałas?

Ważne jest stosowanie odpowiednich środków technicznych, takich jak obudowy dźwiękoizolacyjne czy kabiny dźwiękoszczelne, tłumiki, ekrany, materiały dźwiękochłonne oraz układy izolujące i tłumiące dźwięki materiałowe, a także układy aktywnego tłumienia hałasu. Bezwzględnie muszą być również dobrane właściwe indywidualne ochrony słuchu i zapewnienie, że są one stosowane.

Nie można też zapominać o rozwiązaniach organizacyjnych mających na celu ograniczenie narażenia pracownika na hałas. Wymieńmy tu skracania czasu narażenia pracownika na hałas w ciągu zmiany roboczej, wydzielanie specjalnych pomieszczeń przeznaczonych do odpoczynku, profilaktykę medyczną (badania wstępne i okresowe) czy też właściwą konserwację maszyn i urządzeń w oraz układów izolujących, a także stosowanie środków ochrony zbiorowej. Nie bez znaczenia są też szkolenia i informowanie pracowników.

Wykorzystano informacje z witryny www.ciop.pl

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej