Na czym polega „work without end”?

„Stale w pracy”, czyli po ang. Work without end, to stan, który obecnie odczuwa wielu pracowników wykonujących swoją pracę w formie zdalnej. Pandemia wywołana wirusem SARS-COV-2 przyczyniła się do tego, że coraz więcej osób nie potrafi ustalić równowagi cyfrowej.

Od momentu wybuchu pandemii, pracodawcy (nie tylko w Polsce) musieli zmierzyć się z nowym wyzwaniem – zapewnić ciągłość pracy w bezpiecznych dla pracowników warunkach. W związku z tym wykonywanie obowiązków służbowych zostało przeniesione na tzw. home office.

W Polsce forma ta stała się bardzo powszechną. Wystarczy spojrzeć na badania przeprowadzone przez CIOP-PIB w kwietniu 2020 r., które pokazują, że pracę zdalną przed epidemią wykonywało 7% pracowników, natomiast w czasie epidemii – 59%. Z kolei według danych GUS obecnie 9,7% wszystkich pracujących w Polsce stanowią pracownicy zdalni.

W szerszym kontekście wygląda to podobnie: z danych EU wynika, że prawie 40% pracowników wykonuje swoją pracę zdalnie, a jedynie 15% z nich wykonywało taki rodzaj pracy wcześniej.

Dostosowanie się do nowych zmian nie było łatwe, a zresztą nadal nie jest. Pojawił się bowiem nowy problem – brak równowagi pomiędzy pracą a życiem prywatnym. Badania wskazują, że negatywnymi aspektami wykonywania pracy zdalnej są też:

  • konieczność samodzielnego organizowania i planowania dnia pracy,
  • narażenie na nadmiar informacji cyfrowej (w tym: wideokonferencje, maile, telefony służbowe, media społecznościowe itp.).

To wszystko może wyzwalać poczucie bycia „stale w pracy” („work without end”), a jego konsekwencja to – przeciążenie informacyjne, przebodźcowanie, przytłoczenie. To wszystko często stanowi źródło napięć i stresu określane w literaturze tematu jako stres cyfrowy (ang. cyber stress) lub technostres (ang. technostress lub techno-stress).

Konsekwencje doświadczenia stresu cyfrowego:

  • spadek wydajności pracy,
  • zmniejszenie satysfakcji z pracy,
  • zaburzenia poczucia równowagi cyfrowej pomiędzy pracą a życiem osobistym,
  • wypalenie zawodowe,
  • absencja chorobowa, konflikty i izolacja społeczna,
  • słaba koncentracja, drażliwość, zaburzenia pamięci.

W styczniu 2021 r. Parlament Europejski wydał rezolucję, która zawiera szereg wskazówek i wytycznych, mających na celu zwrócenie uwagi na problem stresu cyfrowego wśród pracowników oraz „prawo do możliwości bycia offline”. Prawo to powinno być rozumiane jako prawo pracowników do nieangażowania się w obowiązki zawodowe poza godzinami pracy i do nieuczestniczenia w komunikacji za pomocą narzędzi cyfrowych, takich jak wiadomości e-mail, rozmowy telefoniczne i inne.

Źródło:

CIOP-PIB

Źródło: http://www.dialog.gov.pl/aktualnosci/art,1269,posiedzenie-plenarne-rady-dialogu-spolecznego.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej