Na czym polega outplacement?

Restrukturyzacja firmy zazwyczaj wiąże się z koniecznością przeprowadzenia zwolnień grupowych. Redukcja etatów nie zawsze jednak musi oznaczać, że firma ma kłopoty finansowe. Może być spowodowana np. zmianą w strategii działania organizacji. Niezależnie od powodów rozstanie z dotychczasowym pracodawcą może być trudnym doświadczeniem dla pracownika. Istnieje rozwiązanie, które pozwala zminimalizować psychologiczne koszty tego procesu. Mowa o outplacemencie.

Outplacement to słowo, które pochodzi z języka angielskiego. W języku polskim możemy spotkać się z takimi terminami jak: program aktywizacji zawodowej osób zwalnianych, program wsparcia zmiany zawodowej, system zwolnień monitorowanych i system łagodnych zwolnień.

Pierwsze tego typu programy powstały w latach 40. XX wieku w Stanach Zjednoczonych. W Polsce firmy specjalizujące się w aktywizacji zawodowej osób zwalnianych pojawiły się pod koniec lat 90. Dziś rynek usług outplacementu jest bardzo zróżnicowany. Outplacement z definicji to zbiór działań, które pomagają zminimalizować negatywne skutki utraty zatrudnienia w wyniku zwolnienia przez pracodawcę.

Outplacement możemy podzielić na:

  • indywidualny (jeśli program wsparcia jest skierowany do jednego pracownika, najczęściej menedżera lub kierownika);
  • grupowy (jeśli program wsparcia zmiany zawodowej dotyczy grupy osób),

a także

  • wewnętrzny (outplacement przeprowadzany jest w ramach wewnętrznych struktur organizacji);
  • zewnętrzny (gdy program wsparcia realizuje firma zewnętrzna).

Utrata pracy może negatywnie wpłynąć na kondycję psychiczną zwalnianych osób. Szczególnie dotyczy to osób, które pracują w jednym przedsiębiorstwie przez wiele lat. Celem outplacementu jest wsparcie zwalnianych pracowników i ułatwienie im znalezienie nowego zatrudnienia. Osoby te mogą liczyć m.in. na:

  • wsparcie psychologiczne;
  • pomoc w stworzeniu profesjonalnego CV oraz innych dokumentów aplikacyjnych, a także wizerunku w mediach społecznościowych;
  • porady ekspertów;
  • profesjonalne przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej;
  • pomoc w stworzeniu indywidualnej strategii poszukiwania pracy i celów zawodowych.

Oczywiście form wsparcia może być więcej. Każdy program aktywizacji zawodowej osób zwalnianych może wyglądać nieco inaczej, w zależności od polityki outplacementowej firmy czy rodzaju piastowanego dotychczas stanowiska.

Outplacement to ogromne wsparcie dla pracownika, który kończy właśnie pewien etap w swoim życiu. Dzięki programowi kontrolowanych zwolnień taka osoba ma szansę szybciej znaleźć nową pracę – nawet jeśli była związana z przedsiębiorstwem przez wiele lat.

W przypadku outsourcingu przeprowadzeniem programu wsparcia zmiany zawodowej zajmują się specjaliści z firmy zewnętrznej. Zwalniany pracownik może skorzystać z doradztwa w zakresie technik autoprezentacji, tym samym nabywając nowe umiejętności, które poprawią jego konkurencyjność na rynku pracy.

Warto także wspomnieć o psychologicznych kosztach utraty pracy. System kontrolowanych zwolnień ułatwia pracownikowi rozstanie z organizacją. Dzięki temu osoba, która kończy współpracę z firmą, nie odbiera zwolnienia jako porażki zawodowej, lecz jest w stanie dostrzec w tej sytuacji szansę na rozwój w innym miejscu, w innym zawodzie lub na własny rachunek – część zwalnianych pracowników decyduje się bowiem otworzyć własną działalność gospodarczą.

Dlatego outplacement to coś więcej niż pomoc w poszukiwaniu nowej pracy. Dzięki profesjonalnemu doradztwu zawodowemu i wsparciu najlepszych ekspertów z branży zwalniany pracownik ma szansę spojrzeć na siebie z nowej perspektywy. To bardzo ciekawe i rozwijające doświadczenie, które może stać się momentem przełomowym w karierze zawodowej.

Outplacement niesie za sobą korzyści nie tylko dla pracownika, ale także dla pracodawcy. System kontrolowanych zwolnień pozwala zapobiec rozwojowi konfliktów. Firma, która wspiera swoich dotychczasowych pracowników w zmianie zawodowej, jest postrzegana jako odpowiedzialna społecznie. To szansa, żeby uniknąć kryzysu wizerunkowego związanego z redukcją etatów i ewentualnych problemów prawnych, wynikających z roszczeń niezadowolonych pracowników.

Źródło: https://hrk.pl/pl/baza-wiedzy/artykuly-eksperckie/na-czym-polega-outplacement

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej