Czym są kompetencje miękkie?

Umiejętności miękkie, znane również jako umiejętności interpersonalne, to cechy osobiste, kompetencje i umiejętności, które pozwalają skutecznie współdziałać z innymi ludźmi, zarządzać emocjami, rozwiązywać konflikty i osiągać sukces w relacjach społecznych oraz zawodowych. Są one niezwykle ważne nie tylko w pracy, ale także w codziennym życiu.  Oto kilka przykładów umiejętności miękkich:

Komunikacja: Umiejętność wyrażania się w sposób jasny i zrozumiały, słuchania uważnie oraz dostosowywania komunikacji do różnych odbiorców.

 • Empatia: Zdolność do zrozumienia i identyfikowania się z emocjami innych ludzi oraz umiejętność okazywania zrozumienia i wsparcia.
 • Praca zespołowa: Umiejętność efektywnego współpracowania z innymi osobami, dzielenia się odpowiedzialnością, pomagania w osiąganiu wspólnych celów i radzenia sobie z konfliktami.
 • Rozwiązywanie problemów: Umiejętność identyfikowania problemów, analizowania sytuacji, generowania kreatywnych rozwiązań i podejmowania skutecznych decyzji.
 • Przywództwo: Umiejętność motywowania innych, kierowania zespołem, podejmowania decyzji oraz inspirowania do osiągania celów.
 • Zarządzanie emocjami: Zdolność do rozpoznawania i kontrolowania własnych emocji oraz rozumienie, jak wpływają one na zachowanie w różnych sytuacjach.
 • Analityka interpersonalna: Umiejętność czytania emocji, nastrojów i intencji innych ludzi na podstawie ich mowy ciała, tonu głosu i innych sygnałów niewerbalnych.
 • Negocjacje: Umiejętność osiągania porozumienia w sytuacjach konfliktowych, uwzględniając potrzeby i perspektywy obu stron.
 • Radzenie sobie ze stresem: Umiejętność zachowania spokoju i skutecznego działania w sytuacjach trudnych i stresujących.
 • Kreatywność: Umiejętność myślenia spoza utartych szablonów, generowania innowacyjnych pomysłów i podejścia do problemów.
 • Motywacja: Umiejętność utrzymywania entuzjazmu i zaangażowania w działaniach, nawet w obliczu trudności.
 • Komunikacja międzykulturowa: Zdolność do skutecznego porozumiewania się i współpracy z osobami o różnych kulturach, zwyczajach i wartościach.
 • Zarządzanie czasem: Umiejętność efektywnego planowania, organizowania i wykorzystywania czasu w celu osiągania celów.
 • Umiejętność adaptacji: Zdolność do przystosowywania się do zmieniających się warunków i szybkiego dostosowywania się do nowych sytuacji.
 • Krytyczne myślenie: Umiejętność analizowania informacji, zadawania pytających pytań i wyciągania wniosków opartych na dowodach.

Umiejętności miękkie są nieodzowne dla budowania udanych relacji, zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym. Często to właśnie te umiejętności wyróżniają osoby w pracy, pozwalając im skuteczniej współpracować, rozwiązywać problemy i osiągać sukcesy.

Źródło: https://kadry.infor.pl/kadry/hrm/szkolenia_i_rozwoj/6297021,umiejetnosci-miekkie.html

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej