Co było tematem posiedzenia plenarnego Rady Ochrony Pracy, które odbyło się 18 marca 2021 r.?

Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko z grupą najbliższych współpracowników wzięła udział w posiedzeniu plenarnym Rady Ochrony Pracy, które odbyło się w trybie wideokonferencji 18 marca 2021 r.

Podczas obrad Rada przyjęła stanowisko w sprawie w sprawie wypłaty świadczeń pracowniczych (w tym wynagrodzeń za pracę) w latach 2018-2020 oraz w okresie pandemii COVID-19 od marca 2020 r. Zaleciła w nim m.in.: utrzymanie w 2021 r., jako jednego z priorytetów działań Państwowej Inspekcji Pracy, badania przestrzegania przepisów o czasie pracy oraz o wypłacie wynagrodzeń i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy, kontynuowanie sprawdzania przez PIP przestrzegania rozwiązań prawnych wprowadzonych przepisami tarcz antykryzysowych w zakresie ochrony pracy, a także priorytetowe badanie skarg pracowniczych dotyczących niewłaściwego wypłacania świadczeń ze stosunku pracy.

Wiodącym tematem posiedzenia były organizacyjne, ergonomiczne i zdrowotne aspekty pracy zdalnej. Materiały na temat oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy zdalnej oraz zasad organizacji pracy zdalnej przy komputerze przedstawiły dr inż. Zofia Pawłowska i dr hab. med. Joanna Bugajska z Centralnego Instytutu Ochrony Pracy – Państwowego Instytutu Badawczego. Z kolei dyrektor Departamentu Prawa Pracy w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii Anita Gwarek omówiła stan prac nad przygotowaniem przepisów, które unormowałyby zagadnienie pracy zdalnej w Kodeksie pracy.

Zabierając głos w trakcie posiedzenia, Główny Inspektor Pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko zwróciła uwagę na czynniki psychospołeczne występujące w środowisku pracy zdalnej. „Mamy zamiar przeprowadzić webinaria, z których chcemy zrobić materiał do zamieszczenia na naszej stronie internetowej po to, żeby jak najszersza grupa odbiorców mogła się z nim zapoznać. Będzie to opracowanie przygotowane przez naszych specjalistów zajmujących się badaniem stresu i aspektów psychospołecznych związanych z pracą zdalną” – powiedziała Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Poinformowała także o powołaniu zespołu, który pracuje nad rekomendacjami dotyczącymi badania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy zdalnej. Od 1 marca 2020 r. do 31 grudnia 2020 r. do PIP zgłoszono 6 wypadków, do których doszło podczas wykonywania pracy zdalnej. Wszystkie zostały uznane za wypadki przy pracy. Dwóch poszkodowanych doznało ciężkich obrażeń ciała, trzech poniosło śmierć a jeden doznał lekkich obrażeń.

„Potrzebujemy jako instytucja kontrolna precyzyjnych przepisów w zakresie pracy zdalnej. Nie mamy takich i tym samym nie mamy podstaw do tego, by prowadzić czynności kontrolne w prywatnych domach pracowników, co stanowi dużą przeszkodę przy badaniu wypadków związanych z pracą zdalną, jak również przy ocenie przestrzegania warunków bhp” – stwierdziła Katarzyna Łażewska-Hrycko.

Źródło: https://www.pip.gov.pl/pl/wiadomosci/123072,praca-zdalna-na-forum-rady-ochrony-pracy.html

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej