Wynagrodzenia: przebita granica 8000 zł brutto

Polski Instytut Ekonomiczny, powołując się na dane GUS, podał 22 stycznia br., że przeciętne wynagrodzenie w grudniu 2023 r. przekroczyło 8000 zł brutto.

Przeciętna pensja w sektorze przedsiębiorstw w grudniu ub.r. wyniosła 8032,96 zł brutto. Eksperci PIE zwrócili uwagę, że to pierwszy raz po 1989 r., gdy średnie pensje uplasowały się na poziomie ponad 8000 zł.

Wzrost wynika z podwyżek podstawowego wynagrodzenia i z wypłat premii świątecznych i jednorazowych bonusów wypłacanych z końcem roku. Jednak tempo wzrostu wynagrodzeń spowolniło w grudniu ub.r. z 11,8 do 9,6 proc. rok do roku, wobec oczekiwanych 11,6 proc.

W grudniu 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło nominalnie w stosunku do listopada 2023 r. o 4,7 proc. Co optymistyczne: realne wynagrodzenia rosną o 3,4 pkt. proc. szybciej niż inflacja.
Dane te dotyczą przedsiębiorstw, w których liczba pracujących przekracza dziewięć osób

Najwyższą wartość przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w grudniu 2023 r. odnotowano w sekcji górnictwo i wydobywanie (20 136,24 zł), a najniższą – w sekcji zakwaterowanie i gastronomia (5639,35 zł).

W zatrudnieniu dynamika roczna odbiła do -0,1 proc. z -0,2 proc., a m/m zatrudnienie wzrosło. To oznaka przełożenia poprawy nastrojów na rynku pracy. Stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 5,1 proc. w końcu grudnia 2023 r. (wobec 5 proc. miesiąc wcześniej) – tak z kolei wynika z danych Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

W projekcie ustawy budżetowej na 2024 r. zapisano, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie 5,4 proc. na koniec 2023 r. i 5,2 proc. na koniec 2024 r.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej