Koronawirus: Czy można powstrzymać się od wykonywania pracy?

Czy pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy w związku zagrożeniem zarażenia koronawirusem? Na to pytanie odpowiada ekspert.

Najważniejszym dobrem jest życie ludzkie i ochrona zdrowia. Z przepisów Kodeksu pracy dowiemy się, że pracownik ma prawo powstrzymać się od wykonywania pracy, gdy warunki pracy nie odpowiadają przepisom bezpieczeństwa i higieny pracy i jednocześnie stwarzają bezpośrednie zagrożenie dla zdrowia i życia pracownika albo gdy wykonywana praca grozi takim niebezpieczeństwem innym osobom ( art. 210 § 1 Kodeksu pracy).

Uwaga – pracownik może się powstrzymać od pracy także wówczas, gdy w zakładzie przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy są przestrzegane, ale mimo to wykonywana przez niego praca bezpośrednio zagraża zdrowiu i życiu innych osób. Pamiętać także należy, że powstrzymywanie się pracownika od wykonywania pracy w warunkach nieodpowiadających przepisom bhp nie stanowi naruszenia obowiązku świadczenia pracy tylko wtedy, gdy pracownik zawiadomił o tym niezwłocznie przełożonego (wyrok SN z dnia  9 maja 2000 r.,I PKN 619/99, OSNAPiUS 2001/20, poz. 610).

I jeszcze jedno – prawa do oddalenia się z miejsca zagrożenia nie należy utożsamiać z prawem do opuszczenia pracy, bowiem pracownik powinien nadal pozostawać w dyspozycji pracodawcy.

Tomasz Oleksiewicz, radca prawny

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej