Emerytury stażowe: Piotr Duda złożył dziś projekt ustawy

W piątek, 18 czerwca przewodniczący KK NSZZ „Solidarność” Piotr Duda złożył u marszałek Sejmu Elżbiety Witek projekt ustawy dotyczącej emerytur stażowych. Zgodnie z wymogami częścią tego dokumentu sa podpisy osób popierających.

Fot. M. Żegliński/tysol.pl

Podsumujmy, co zostało już zrobione:

1. Utworzenie komitetu inicjatywy ustawodawczej przez grupę co najmniej 15 obywateli polskich. 
2. Wyznaczenie pełnomocnika komitetu i jego zastępcy. 
3. Zebranie 1 000 podpisów obywateli popierających projekt – udzielenie poparcia projektowi ustawy polega na złożeniu na wykazie, obok swojego imienia (imion) i nazwiska, adresu zamieszkania oraz numeru ewidencyjnego PESEL, własnoręcznego podpisu. 
4. Zawiadomienie przez pełnomocnika komitetu Marszałka Sejmu o utworzeniu komitetu, wraz z dołączonym projektem ustawy i podpisami obywateli. 

Jak wygląda dalsza procedura związana z obywatelską inicjatywą ustawodawczą:

1. W razie spełnienia wszystkich wymogów Marszałek Sejmu w ciągu 14 dni od doręczenia zawiadomienia postanawia o jego przyjęciu. 
2. Po otrzymaniu zawiadomienia komitet ogłasza w dzienniku o zasięgu ogólnopolskim fakt nabycia osobowości prawnej, adres komitetu oraz miejsca udostępnienia projektu ustawy do publicznego wglądu. 
3. Rozpoczęcie kampanii promocyjnej w celu uzbierania poparcia 100 000 obywateli (do liczby tej zalicza się wcześniej zebranych 1000 podpisów).

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej