Komunikat Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku ws. sytuacji w oświacie

Prezydium Międzyregionalnej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” z siedzibą w Gdańsku z dużą uwagą obserwuje sytuację w przedszkolach i szkołach, w warunkach występującego zagrożenia epidemicznego. Pisaliśmy o tym w stanowisku                  z 24 sierpnia br. Niestety, nie został jeszcze spełniony postulat, aby warunki pracy nauczycieli pracujących zdalnie uznać za trudne i dopisać je do katalogu zawartego w stosownym rozporządzeniu MEN. Apelowaliśmy także o wprowadzenie możliwości odpisu od podatku dochodowego opłat za Internet.

Dostrzegając znaczenie edukacji metodą tradycyjną, widzimy zagrożenia i obawy nauczycieli, pracowników administracji i obsługi szkolnej a także uczniów i ich rodziców. W przyjętym liście – życzeniach z okazji Dnia Edukacji Narodowej zwracamy uwagę, że nauczyciele są w obecnej sytuacji bohaterami. Dzięki ich pracy możliwe jest normalne życie polskich rodzin i powrót do pracy w czasie epidemii, tym bardziej, że liczba zakażeń utrzymuje się na dosyć wysokim poziomie.

Prezydium Sekcji przyjęło następujące dokumenty:

  1. Apel do MEN i organów prowadzących ws. doprecyzowania zasad edukacji on-line, w tym zapłaty za nauczanie w systemie hybrydowym praktycznie przez dwóch nauczycieli.
  2. Stanowisko ws. zawieszania w 2020 r. środków finansowych, ustawowo zapisanych, przez niektóre samorządy na nagrody dla nauczycieli i dyrektorów szkół.
  3. List – apel o ew. uwagi do otrzymanej odpowiedzi MEN na postulaty ws. sytuacji nauczycieli – bibliotekarzy szkolnych.
  4. Tekst podziękowań-życzeń z okazji Dnia Edukacji Narodowej, w którym akcentuje znaczenie wysiłku nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi szkolnej.

W imieniu Prezydium Sekcji,

Anna Kocik                                                                      Wojciech Książek

(zastępca przewodniczącego Sekcji)       (przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej