Godna praca to bezpieczna praca: Oferta na realizację filmów

Region Gdański NSZZ ,,Solidarność” z siedzibą w Gdańsku, ul. Wały Piastowskie 24 , będący Wnioskodawcą projektu pt. ,,Decent work is a safe work” (tłum. „Godna praca to bezpieczna praca”), dofinansowanego z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”, zwany dalej Zamawiającym zaprasza do złożenia oferty na realizację dwóch filmów o tematyce bezpieczeństwo i higiena pracy (BHP) oraz społeczny inspektor pracy (SIP) (CPV: 92111250 – Produkcja filmów informacyjnych).

Do zakresu prac wliczają się:

  1. Preprodukcja – stworzenie i prezentacja zamysłu wraz ze scenariuszem (scenopisem).
  2. Produkcja – realizacje zdjęć wynikających ze scenopisu, zebranie niezbędnego materiału wraz z udźwiękowieniem.
  3. Postprodukcja – montaż materiałów zgodnie z wytycznymi zawartymi w zamyśle, finalizacja projektu przy uwzględnieniu uwag zlecającego, przekazanie licencji podkładów audio użytych w filmie (muzyka, efekty dźwiękowe), opracowanie i dodanie do gotowego filmu napisów w języku angielskim.

Dane techniczne filmów:

Filmy powinny być  wykonane w rozdzielczości 4k, o finalnej długości każdego z nich między 2 a 4 minuty.

Wszelkie szczegóły i pomysły/zalecenia zlecającego, zostaną przedstawione po ewentualnym zaakceptowaniu złożonej oferty. 

Osobą upoważnioną ze strony Zamawiającego do kontaktu z Wykonawcami jest Pani Jagna Łobodzińska, dostępna pod nr numerem telefonu: 58 308 43 37, adresem mailowym: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl. Dodatkowe informacje dotyczące przedmiotowego postępowania będą udzielane od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 14.00.

Przesłanie lub dostarczenie podpisanej  oferty na adres Region Gdański NSZZ „Solidarność” ul. Wały Piastowskie 24 pok. 128 lub drogą elektroniczną, zawierającej wypełniony i podpisany formularz ofertowy wraz z wymaganymi załącznikami w terminie do 19 września 2022 r. do godziny 12.00 na adres: j.lobodzinska@solidarnosc.gda.pl

W załączeniu przesyłam treść zapytania ofertowego wraz z formularzem ofertowym.

Jagna Łobodzińska, kierownik Działu Programów Europejskich ZRG NSZZ „Solidarność”

BHP – formularz ofertowy, produkcja filmu…>>

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej