Zaprenumeruj „Magazyn Solidarność”, Zaprenumeruj „IBIS-a”

Formularz na zamówienie „Magazynu Solidarność” (doc) …>>

Formularz na zamówienie IBIS-a (doc)…>>

IBIS-a można również zamówić wysyłając do nas e-maila magazyn@solidarnosc.gda.pl), podając w tytule „Zamawiam IBIS-a”, a w treści imię, nazwisko i opcjonalnie nazwę oraz nr organizacji zakładowej/międzyzakładowej NSZZ „Solidarność”.

Zachęcamy do zaprenumerowania „Magazynu Solidarność” wydawanego przez Zarząd Regionu Gdańskiego. Nasze pismo ukazuje się już od 1994 roku i dociera do większości organizacji związkowych w naszym regionie, zamówienia liczą od kilku do nawet kilkuset egzemplarzy. Na pewno przynajmniej jeden egzemplarz naszego czasopisma powinien znaleźć się w każdej organizacji związkowej, nawet w tej najmniejszej. Nie możemy dopuścić, aby jedynym źródłem informacji o „Solidarności” były media komercyjne, które w większości nastawione są antyzwiązkowo.

Główną tematykę naszego pisma stanowią sprawy związkowe i społeczne.

Oprócz bieżących informacji na temat funkcjonowania „Solidarności” na szczeblu krajowym i regionalnym, publikujemy artykuły dotyczące sytuacji Związku w poszczególnych zakładach pracy. Istotnym działem naszego pisma są porady prawne, przygotowywane przez doświadczonych prawników zatrudnionych w Regionie Gdańskim. Stałe miejsce mają u nas tematy historyczne.

Aby Państwa organizacja związkowa otrzymywała „Magazyn”, wystarczy wypełnić druk zamówienia (w załączeniu).

Jest kilka sposobów kolportażu naszego pisma.

Jeżeli Państwa przedstawiciel odwiedza Zarząd Regionu w miarę regularnie, to „Magazyn” może być odbierany w Dziale Organizowania i Rozwoju (pok. 105). Może on być również dostarczony do Państwa pocztą na adres organizacji zakładowej. Przy wyborze jednego z tych sposobów kolportażu cena jednego egzemplarza wynosi – 50 gr. W przypadku wysyłania pisma na adresy domowe członków związku „Magazyn” jest bezpłatny, a organizacja związkowa pokrywa jedynie połowę ceny znaczka pocztowego. Ten rodzaj kolportażu jest szczególnie przydatny, gdy członkowie związku pracują w różnych miejscach.

Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności (IBIS)

Od 2011 roku Region Gdański wydaje również bezpłatny Internetowy Biuletyn Informacyjny Solidarności (IBIS), w którym co tydzień przekazywane są informacje z bieżącej działalności związku. Prosimy o przekazywanie do nas adresu mailowego poszczególnych działaczy związkowych, jak i szeregowych członków Związku (za zgodą właściciela). Przypominamy (i zachęcamy do odwiedzin), że na bieżąco aktualizowana jest strona internetowa Zarządu Regionu: www.solidarnosc.gda.pl

Prosimy również o dostarczanie informacji na temat funkcjonowania związku w Państwa zakładzie. Interesują nas zarówno problemy, jak i osiągnięcia Państwa organizacji związkowej.

Kontakt w sprawach kolportażu:

Dział Informacji i Promocji – Roman Stegart, tel.: 58 301 71 21, 58 308 42 72 r.stegart@solidarnosc.gda.pl

magazyn@solidarnosc.gda.pl

Kontakt w sprawach redakcyjnych:

Kierownik Działu Informacji i Promocji – Małgorzata Kuźma, tel.: 501 121 096

m.kuzma@solidarnosc.gda.pl

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej