Ekologia 2020

Sprawozdanie z realizacji zadania i efekt ekologiczny…>>

Projekt 2020

„Ekologiczny lider opinii w pracy, domu i podróży – kontynuacja edukacji ekologicznej”

Projekt wydawniczy polegający na wydaniu 4 numerów „Magazynu Ekologicznego” w ramach „Magazynu Solidarność” , miesięcznika wydawanego przez Region Gdański NSZZ „S”. Poszczególne numery „ME” składać się będą z bloku materiałów dziennikarskich wypełniającego 1 stronę „MS” (strona kolorowa formatu B4), opatrzonego osobną winietą wewnętrzną „Magazyn Ekologiczny”.

Projekt jest kontynuacją zadań zrealizowanych przez Wnioskodawcę w latach 2014–2019, co umożliwia racjonalne wykorzystanie wypracowanych przez Wnioskodawcę zasobów i know-how oraz opiniotwórczej pozycji „ME” w tematyce ekologii, ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Poszczególne numery „ME” wydane w ramach wszystkich projektów charakteryzują się dużym stopniem spójności, wzmacniając pozytywny efekt ekologiczny. Materiały z „Magazynu S” publikowane są na stronie www.solidarnosc.gda.pl., gdzie od kilku lat funkcjonuje stała podstrona poświęcona ekologii.

Innowacją w roku 2020 r. będzie wprowadzenie materiałów filmowych: krótkie materiały wideo zmontowane z ujęć wideo bądź związanych z danym wątkiem zdjęć (zależnie od tematów), na których zostaną umieszczone napisy z najważniejszymi informacjami. Formuła pozwoli na lepsze dotarcie do odbiorcy z prezentowanym materiałem ze względu na coraz częstszy sposób konsumpcji treści multimedialnych (np. w drodze, w środkach komunikacji publicznej, bez możliwości wykorzystania dźwięku) filmowych o tematyce edukacji ekologicznej prezentowanych w ramach TV Solidarność Gdańsk.

Tematy tekstów głównych dotyczyć będą wybranych problemów związanych z ekologią i ochroną środowiska na terenie województwa pomorskiego, ochrony bioróżnorodności (m.in. bioróżnorodności flory, fauny, ekosystemów, ochrony siedlisk w województwie pomorskim), ochrony powietrza (m.in. programu Czyste Powietrze, niskiej emisji) i zapobiegania skutkom zmian klimatu (m.in. ograniczenia emisji szkodliwych gazów i pyłów, dekarbonizacji, najkorzystniejszej z punktu widzenia zmian klimatu struktury źródeł energii), zgodnych z Programem Ochrony Środowiska Województwa Pomorskiego na lata 2018-2021 z perspektywą do roku 2025 oraz Strategią Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku na lata 2017–2023.

Proponowana tematyka poszczególnych materiałów w Magazynie Ekologicznym

  1. Ekologia w domu, część 1: fotowoltaika. M.in: czym jest, z jakimi kosztami wiąże się instalacja, z czego się składa, czy się opłaca, jak wygląda przepływ energii, czy można odliczyć instalację od podatku
  2. Ekologia w pracy. M.in.: jakie zmiany może wprowadzić przedsiębiorca, co może zrobić pracownik samodzielnie, jak możemy zachowywać się ekologicznie na co dzień w miejscu pracy (szczególne zwrócenie uwagi na tematy związane z: ogrzewaniem, drukowaniem i korzystaniem z wody)
  3. Ekologia w czasie wolnym. M.in.: ekoturystyka na Pomorzu, korzystanie z plastikowych opakowań (butelki, siatki) podczas podróży, środowisko naturalne na terenach wiejskich, jak oddziałujemy na jego ochronę bądź degradację
  4. Ekologia w szkole. M.in. programy ekologiczne dla dzieci z jednej strony oraz wpływ ekologii na rozwój i zdrowie następnego pokolenia z drugiej (główny przekaz związany z tym, jak sami negatywnie wpływamy (bądź nie) na środowisko naturalne.

Nazwa zadania: „Ekologiczny lider opinii w pracy, domu i podróży – kontynuacja edukacji ekologicznej”

Koszt kwalifikowany zadania 12 104, 00 zł.

Dotacja z WFOŚiGW w Gdańsku: 8 000, 00zł.

Korzystamy z dofinansowania Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej