Czy pracodawca jest zobowiązany zaktualizować oceny ryzyka zawodowego w związku z COVID-19?

Ogłoszony rozporządzeniem ministra zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. stan epidemii w związku z zagrożeniem wirusem SARS-CoV-2 wywołującym COVID-19 jest nowym wyzwaniem związanym z ochroną zdrowia pracowników.

W większości zakładów pracy wirus ten nie jest czynnikiem bezpośrednio związanym z wykonywaniem pracy i jako taki nie był dotychczas uwzględniany w przeprowadzanych obligatoryjnie ocenach ryzyka zawodowego. Narażenie zdrowia pracowników w stanie epidemii wymaga obecnie aktualizacji dotychczasowych ocen ryzyka i wprowadzenia dodatkowych środków ochrony.

Aktualizacji oceny ryzyka z uwzględnieniem wirusa SARS-CoV-2 jako czynnika zagrażającego zdrowiu podczas wykonywania pracy można dokonać przez:

  • identyfikację miejsc i sytuacji pracy, w których prawdopodobieństwo kontaktu z osobą potencjalnie zarażoną wirusem SARS-CoV-2 lub skażonymi nim przedmiotami i pomieszczeniami jest największe,
  • oszacowanie i ocenę ryzyka narażenia na wirus SARS-CoV-2 związanego z powyższymi sytuacjami w miejscu pracy.

W wyniku przeprowadzonej oceny należy ustalić czy i jakie środki prewencji należy stosować w celu ograniczenia ryzyka. Ocena taka powinna zostać udokumentowana oraz udostępniona pracownikom celem świadomego ich uczestnictwa w procesie zapobiegania COVID-19. Do miejsc i sytuacji pracy, w których prawdopodobieństwo kontaktu z osobą potencjalnie zarażoną lub skażonymi nim przedmiotami i pomieszczeniami jest największe należą przede wszystkim:

  • miejsca, w których zwyczajowo przebywa lub przemieszcza się równocześnie większa liczba osób, takie jak np. korytarze, windy, pomieszczenia socjalne, toalety;
  • stanowiska pracy, na których wykonywane są zadania wymagające równoczesnej pracy lub współpracy kilku osób, przebywających blisko siebie i/lub korzystających z tych samych narzędzi, sprzętów;
  • stanowiska pracy, na których wykonywane są zadania wymagające kontaktu z klientami lub innymi osobami z zewnątrz zakładu pracy;
  • sytuacje, które wymagają równoczesnego przebywania większej liczby osób w jednym pomieszczeniu, takie jak np. narady, szkolenia, konferencje itp.;
  • sytuacje, w których konieczny jest kontakt z osobami na zewnątrz przedsiębiorstwa (delegacje, praca u klientów itp.).

Oszacowanie ryzyka zawodowego związanego ze zidentyfikowanymi zagrożeniami polega na ustaleniu:

  • prawdopodobieństwa wystąpienia niekorzystnych dla zdrowia i życia pracowników
  • następstw tych zagrożeń,
  • ciężkości tych następstw.

Źródło: https://www.ciop.pl/CIOPPortalWAR/file/90800/202009183135&Ocena-ryzyka-zwiazanego-z-mozliwoscia-narazenia-na-wirus-SARS-CoV-2.pdf

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej