Choroby zawodowe w Polsce

W 2019 roku w Polsce stwierdzono 2065 przypadków chorób zawodowych. To o 43 przypadki więcej niż rok wcześniej, ale prawie 4 tys. mniej niż w 2001 roku. Liczba zachorowań systematycznie spada, choć nie wiemy, jak na statystyki będzie miała wpływ epidemia koronawirusa.

Choroba zawodowa to choroba spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy lub spowodowana sposobem wykonywania pracy. Choroba taka powstaje po dłuższym okresie przebywania w niesprzyjających warunkach. Choroby zawodowe mają najczęściej charakter przewlekły i prowadzą często do trwałej utraty zdrowia. Według polskiego prawa za choroby zawodowe uważa się jedynie choroby określone w wykazie chorób zawodowych określonym rozporządzeniem Rady Ministrów.

Choroby zawodowe mogą powstawać wskutek przebywania w otoczeniu, w którym występują czynniki szkodliwe dla zdrowia takie jak np. hałas, nieodpowiednie oświetlenie, zapylenie, promieniowanie, związki chemiczne, zwiększone obciążenie psychiczne i fizyczne. Mogą też być spowodowane niedogodna pozycją ciała w trakcie wykonywania pracy lub systematycznym wykonywaniem forsownych czynności.

Najczęściej występującymi chorobami zawodowymi są choroby zakaźne lub pasożytnicze. W 2019 roku odnotowano 700 przypadków, tj. 33,9 proc. chorób zawodowych. Okazuje się, że najczęstszą chorobą w tej grupie, ale i w ogóle, jest borelioza – 628 przypadków, co stanowi 89,7 proc. chorób z grupy zakaźnych i pasożytniczych.

Na drugim miejscu stanowią choroby z grupy –pylice płuc – 453 przypadki (21,9 proc. patologii zawodowych). W tej grupie dominowały pylice górników kopalń węgla – 240 przypadków (53,0 proc. w tej grupie), pylica azbestowa – 114 przypadków (25,2 proc.) i pylica krzemowa – 86 przypadków (19,0 proc.).

Trzecie niechlubne miejsce zajmują przewlekłe choroby narządu głosu 268 przypadków, co daje 13,0 proc. wszystkich chorób zawodowych. Niewiele mniej było przypadków przewlekłych chorób obwodowego układu nerwowego – stwierdzono je u 236 osób, z czego w 228 przypadkach był to zespół cieśni w obrębie nadgarstka

mk

Zdjęcie: Paweł Glanert

Źródło:

http://www.imp.lodz.pl/home_pl/o_instytucie/reg_and_databases/work_dissises1/dane_o_zapadalnosci/

http://www.imp.lodz.pl/upload/choroby_zawodowe/2020/chorobyzawodowe_2019_19.06_final_na_str_imp.pdf

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej