Związki zawodowe jako uczestnicy dialogu społecznego

Roli związków zawodowych w dialogu społecznym poświęcona została trzecia już audycja w Radiu Gdańsk z cyklu „Dialog społeczny kluczem do rozwoju”.

Związek zawodowy to, obok strony pracodawców, główny uczestnik dialogu społecznego. Związek zawodowy jest dobrowolną i samorządną organizacją pracowników, której celem jest reprezentowanie i obrona ich praw, interesów zawodowych i socjalnych. Dzięki wspólnej organizacji pracownicy mogą wspólnie wynegocjować wyższe płace, lepsze warunki pracy, czy korzystne układy zbiorowe pracy.

Czy w każdym zakładzie pracy może powstać związek zawodowy? Jakie warunki trzeba spełnić, by taki związek mógł powstać? Na te tematy na antenie Radia Gdańsk mówi Krzysztof Dośla, przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”.

Olga Zielińska –  Jaka jest rola związków zawodowych w dialogu społecznym?

Krzysztof Dośla – Generalnie, co do zasady, stroną dialogu społecznego w Polsce jest związek zawodowy jako taki, czy związki zawodowe, działające u danego pracodawcy, czy na szczeblu kraju. Oczywiście chodzi o związki zawodowe reprezentatywne, czyli jest istotna liczba związkowców, zrzeszonych w danym związku zawodowym w zakładzie pracy czy na szczeblu kraju.

Nie bez znaczenia jest nie tylko reprezentatywność u danego pracodawcy, ale na szczeblu kraju, czyli aby być uczestnikiem jakiejś istotnej centrali związkowej. Tu zachęcam do tego, aby być członkiem „Solidarności”, bo wówczas mamy możliwość zabierania głosu w ważnych dla nas sprawach i współdecydowania na poziomie kraju. Emanacją tego jest niejako Rada Dialogu Społecznego. Ale nie tylko, bo wiadomo, że jeżeli centrala związkowa jest reprezentatywna na poziomie kraju, to niezależnie od tego, kto w danym momencie sprawuje władzę polityczną, będzie zmuszony – chociażby na mocy takich dokumentów jak konstytucja czy inne ustawy – do prowadzenia rozmów z przedstawicielstwem takiego związku zawodowe. I taka sytuacja ma miejsce. Wielokrotnie na przestrzeni ostatnich lat udawało się osiągnąć bardzo korzystne dla pracowników rozstrzygnięcia.

Olga Zielińska –  Czy w każdym zakładzie pracy może powstać związek zawodowy?

Krzysztof Dośla –  Aby w Polsce mógł powstać związek zawodowy, to do tego związku musi się zapisać co najmniej 10 pracujących w danym zakładzie pracy osób. Można też oczywiście tworzyć przedstawicielstwa międzyzakładowe, czyli pracownicy z różnych zakładów pracy mogą się zrzeszać w jednej organizacji związkowej, tych możliwości jest całkiem sporo. Podstawowym warunkiem co najmniej 10 pracowników w danym zakładzie pracy, wtedy stajemy się jako związek zawodowy stroną dla pracodawcy.

Czy wiesz, że…

W zakładach pracy, w których są związki zawodowe pracownicy otrzymują wyższe wynagrodzenia i mają lepsze warunki pracy w porównaniu z zakładami bez związków zawodowych. Również przedsiębiorstwa, w których działają organizacje reprezentujące pracowników, uzyskują lepsze efekty ekonomiczne oraz lepiej sobie radzą także w czasie sytuacji kryzysowych.

Audycje realizowane są w ramach projektu  „Dialog społeczny kluczem do rozwoju”, który realizowany jest przez Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, a finansowany przez Norwegię poprzez Fundusze Norweskie 2014 – 2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Małgorzata Kuźma

Link do audycji…>>

Dostęp do wszystkich dotychczasowych audycji…>>

Małgorzata Kuźma

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej