Współczynnik Giniego, czyli o nierówności społecznej

W ekonometrii współczynnik Giniego nazywany jest wskaźnikiem nierówności społecznej i stosowany jest do liczbowego wyrażania nierównomiernego rozkładu dóbr, zwłaszcza dochodu, na przykład gospodarstw domowych.

Wskaźnik Giniego pokazuje nierówności w dochodach danego społeczeństwa. Jest to liczba od 0 do 1, gdzie 0 odpowiada pełnej równości (wszyscy mają ten sam dochód), a 1 odpowiada absolutnej nierówności (jedna osoba dysponuje całym dochodem, a wszystkie pozostałe mają dochód zerowy), więc należy interpretować go w ten sposób, że im jest wyższy, tym nierówności w dochodach w danym kraju są większe.

Na przykład w Stanach Zjednoczonych wynosił on w 2011 roku 0,45, w Polsce w 2008 roku jego wartość kształtowała się na poziomie 0,34. Od początku lat 90. obserwowano systematyczny wzrost, jednak tendencja ta uległa odwróceniu, a współczynnik Giniego spadał w Polsce z poziomu 0,309 w roku 2013 do 0,285 w roku 2019.

Spójrzmy na europejskie statystyki z lat 2012– 2019. Przez ten cały okres na czele rankingu (z największymi nierównościami społecznymi pod względem dochodu) znajduje się Turcja ze współczynnikiem 0,428 w 2016 roku po 0,417 w roku 2019. Stosunkowo wysokie nierówności w roku 2019 występowały też w Bułgarii (0,417), na Litwie (0,354), Łotwie (0,352) czy Rumunii (0,348), na przeciwnym biegunie, co ciekawe, są takie kraje jak Czechy (0,24), Słowacja (0,228) czy Słowenia (0,239).

Porównajmy Polskę i Norwegię. Otóż w Polsce (w roku 2019 współczynnik Giniego wynosił 0,285), a przez cały interesujący nas okres pozostawał wyższy, znaczy to, że Norwegia (w roku 2019 współczynnik Giniego wynosił 0,254) jest społeczeństwem bardziej egalitarnym w porównaniu z naszym krajem.

Jako ciekawostkę podajmy, że państwa, gdzie nierówności społeczne w skali światowej są najmniejsze są w Skandynawii (ze Szwecją, Norwegią i Finlandią na czele), także w Niemczech, Czechach, Słowacji, Austrii czy Islandii, po przeciwnej stronie rankingu są państwa afrykańskie: Republika Południowej Afryki, Bostwana, Namibia czy Republika Środkowoafrykańska (wskaźnik powyżej 0,6). Z wielu państw na świecie nie mamy jednak wiarygodnych lub aktualnych danych.

(mk)

Źródło https://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do
Zdjęcie: pexels.com

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej