Europejskie badanie przedsiębiorstw: badanie europejskich firm

Co cztery, czasami pięć lat przeprowadzane jest europejskie badanie przedsiębiorstw (ECS). Najnowsza edycja przeprowadzona została w 2019 r. Badanie obejmuje zagadnienia dotyczące organizacji pracy, organizacji czasu pracy i równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, elastyczności zatrudnienia, innowacji w miejscu pracy, zaangażowania pracowników, zarządzania zasobami ludzkimi, dialogu społecznego, a ostatnio także wykorzystania umiejętności, strategii umiejętności i cyfryzacji. W ramach europejskie badanie przedsiębiorstw ECS 2019 zgromadzono dane z ponad 20 000 przedsiębiorstw z 27 państw należących do UE.

Stosunki między zarządzającymi a pracownikami

Jedno z pytań w europejskich badaniach przedsiębiorstw brzmiało: Jak oceniasz relacje między zarządzającymi a pracownikami w swoim przedsiębiorstwie? Ankietowani w Polsce odpowiedzieli, że relacje te są „bardzo dobre” – 19 proc. odpowiedzi, „dobre” – 64 proc., „ani dobre ani złe” – 17 proc. Co ciekawe, nikt z ankietowanych nie odpowiedział relacje te są „złe”, ani, że „bardzo złe”.

Jak to wygląda w przypadku innych państw? W większości pracownicy odpowiadali podobnie, prawie wszędzie odpowiedź: „złe” i „bardzo złe” wyniosła 0 lub co najwyżej 1 procent, z małymi wyjątkami, gdyż 2 proc. w przypadku odpowiedzi „złe” wskazali pracownicy w Czechach i Chorwacji. Większe natomiast zróżnicowanie jest w przypadku wskazań „dobre” i  „bardzo dobre”. I tak, w Szwecji „bardzo dobre” relacje z kierownictwem wg ankietowanych utrzymuje 42 proc. a „dobre” – 50 proc. W Austrii też większa liczba ankietowanych, w porównaniu do Polski odpowiedziała, że „bardzo dobre” – 42 proc, a „dobre” – 51 proc.

Dialog społeczny w miejscu pracy

W badaniu znalazły się również pytania dotyczące dialogu społecznego. Między innymi pytano: Czy twoim zdaniem kierownictwo w twoim zakładzie pracy woli konsultować się z reprezentantami pracowników czy bezpośrednio z pracownikami?

W Polsce 46 proc. ankietowani odpowiedziało, że takie konsultacje odbywają się zarówno z reprezentantami pracowników, jak i  bezpośrednio z pracownikami; 18 proc. konsultuje tylko z przedstawicielami pracowników; a 30 proc. bezpośrednio z pracownikami. 6 proc. respondentów odpowiedziało, że pracodawca nie prowadzi konsultacji, ani z reprezentantami pracowników, ani z pracownikami.

W Danii aż 62 proc. ankietowanych odpowiedziało, że pracodawca konsultuje zarówno z reprezentantami pracowników, jak i  bezpośrednio z pracownikami, 8 proc. że tylko z przedstawicielami pracowników, a 30 proc. że tylko z pracownikami. Nie było za to odpowiedzi wskazujących że pracodawca nie prowadzi konsultacji, ani z reprezentantami pracowników, ani z pracownikami.

Małgorzata Kuźma

Źródło: Eurofound i Cedefop (2020), Europejskie badanie przedsiębiorstw 2019: Praktyki w miejscu pracy uwalniające potencjał pracowników , seria Europejskie badanie przedsiębiorstw 2019, Urząd Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej