Jakie nowe przepisy zostały wprowadzone w zakresie praw pracowników delegowanych w Polsce?

Zmiany w przepisach na korzyść pracowników delegowanych w Polsce wprowadza Ustawa z dnia 24 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o delegowaniu pracowników w ramach świadczenia usług oraz niektórych innych ustaw. To efekt zmian w przepisach unijnych. Ustawa wdraża w ten sposób do polskiego porządku prawnego dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady UE (2018/957 z dnia 28 czerwca 2018 r.) Dyrektywa, a w ślad za nią ustawa mają na celu rozwiązanie problemu nieuczciwych praktyk związanych z delegowaniem pracowników.

Ustawa rozszerza zakres warunków zatrudnienia gwarantowanych pracownikowi delegowanemu do Polski przez zagraniczny podmiot.

Przepisy przewidują zmiany związane z tzw. zamkniętym katalogiem warunków zatrudnienia. Po pierwsze pracodawca zapewnia pracownikowi delegowanemu pełne wynagrodzenie obowiązujące w Polsce wraz ze wszystkimi jego obowiązkowymi składnikami oraz należności na pokrycie kosztów podróży służbowych wykonywanych podczas delegowania. Wspomniany powyżej zamknięty katalog warunków zatrudnienie obowiązuje przez 12 miesięcy (lub 18 miesięcy – w przypadku złożenia przez pracodawcę delegującego tzw. umotywowanego powiadomienia).

Po upływie 12 miesięcy delegowania (lub 18 miesięcy) pracodawca zapewnia pracownikowi delegowanemu niemal wszystkie warunki zatrudnienia nie mniej korzystne niż wynikające z Kodeksu pracy oraz innych przepisów regulujących prawa i obowiązki pracowników – a nie zamknięty katalog warunków zatrudnienia jak było dotychczas.

Najszerszy katalog gwarantowanych warunków zatrudnienia dotyczy pracowników tymczasowych delegowanych do Polski, którym należy zapewnić od pierwszego dnia delegowania wszystkie warunki zatrudnienia gwarantowane krajowym pracownikom tymczasowym, w tym wynikające m.in. z zakładowych układów zbiorowych, regulaminów i statutów, w tym również warunki zakwaterowania, jeżeli są one zapewniane pracownikom krajowym.

Źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/pracownicy-delegowani-w-polsce-z-wiekszymi-prawami

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej