Na czym polega praca zdalna naprzemienna?

Według art. 67(18) Kodeksu pracy to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość.

Zatem zgodnie z definicją praca zdalna może być wykonywana przez pracownika:

  • wyłącznie w formie zdalnej,
  • naprzemiennie z pracą realizowaną w miejscu pracy.

Kodeks pracy nie reguluje zagadnienia z jaką częstotliwością może być wykonywana praca zdalna naprzemienna, zatem kwestia ta powinna być uregulowana przez pracodawcę w porozumieniu z organizacją związkową.

W przypadku braku związku zawodowego pracodawca powinien uregulować tę kwestię w regulaminie pracy zdalnej skonsultowanym z przedstawicielami pracowników.

Jeżeli brak takich regulacji, zasady pracy zdalnej ustala się indywidualnie z pracownikiem lub określane są przez pracodawcę w poleceniu pracy zdalnej.

Regulacje w zakładzie pracy mogą odnosić się do kwestii pracy zdalnej naprzemiennej.  Powinno się w nich znaleźć dookreślenie proporcji pracy wykonywanej zdalnie oraz pracy wykonywanej w zakładzie pracy.

Źródło: https://kadry.infor.pl/5723709,praca-zdalna-naprzemienna-na-czym-polega.html

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Supported by Norway through Norway Grants 2014-2021, in the frame of the Programme “Social Dialogue – Decent Work”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej