Dlaczego warto wprowadzić wellbeing w organizacji?

Stan zdrowia – począwszy od kondycji, a skończywszy na ogólnie rozumianym samopoczuciu – ma wpływ na dyspozycję i zaangażowanie w pracy. Dlatego też coraz częściej odchodzi się od koncepcji usilnego osiągania wyników, nawet kosztem komfortu pracowników. Coraz ważniejszym terminem odmienianym przez wszystkie przypadki w organizacjach staje się wellbeing.

„Wellbeing” – ogólne pojęcie, które w wolnym tłumaczeniu oznacza dobrostan, sytuację, w której dana osoba czuje się swobodnie i komfortowo. A co to jest wellbeing w ujęciu zawodowym?

Wellbeing w pracy opiera się na koncepcji, w której najważniejszy jest człowiek. W tej idei ważną rolę odgrywa m.in. poczucie bezpieczeństwa, a także tworzenie przestrzeni do realizacji swoich ambicji i potencjału. W zawodowym środowisku jest to więc przestrzeń, w której pracownik radzi sobie ze stresem, wyróżnia się odpornością psychiczną, czuje się doceniony i zadowolony ze swoich zawodowych wyzwań i sukcesów. Samo pojęcie wellbeingu i tworzone teorie to efekt psychologii pozytywnej, opierającej się na maksymalizacji rozwoju, na motywacji i dobrych emocjach, które stają się paliwem do działania.

Przeciętny pracownik spędza tygodniowo w pracy około 48 godzin. Szacuje się, że w ogólnym rozrachunku jest to nawet ⅓ całego życia. Nic więc dziwnego, że miejsce pracy powinno spełniać szereg warunków, które zmniejszałyby ryzyko negatywnego oddziaływania na życie prywatne.

Wellbeing w organizacji bazuje więc na budowaniu szczęśliwego, zgranego zespołu, który będzie chętnie wykonywać swoje zadania. To niejako transakcja wiązana, w której obie strony czerpią ważne korzyści. „Forbes” [1] opublikował zestaw badań i statystyk, z których wynika, że szczęśliwi pracownicy są nawet o 20% bardziej produktywni. To z kolei pozwala obniżyć poziom stresu oraz czerpać więcej satysfakcji z nowych zadań i wyzwań. Co więcej, w zespołach tych panuje przyjaźniejsza atmosfera, dzięki czemu wspomniany już dobrostan odczuwają także inni pracownicy.

Dodatkowo poczucie dobrostanu w pracy wpływa na ogólne zdrowie fizyczne i psychiczne. Raport „Health and Wellbeing at Work” (2022 r.) wskazał, że to właśnie m.in. zdrowie psychiczne, stres i dolegliwości ze strony organizmu są przyczyną nieobecności w pracy (zarówno w ujęciu krótko-, jak i długoterminowym). Ma to ogromne znaczenie we współczesnym świecie i w obliczu licznych chorób cywilizacyjnych. Świadomość tego, jak duży wpływ na tę rzeczywistość ma praca, to solidny argument do wprowadzenia idei wellbeingu.

Wellbeing wymaga działania w kilku obszarach i nierzadko opiera się na metodzie małych kroków. W ich ujęciu i wdrożeniu znaczenie mają kultura organizacji, dotychczasowe procesy i relacje. Przedsiębiorstwo na początkowym etapie powinno więc przeanalizować wszystkie te obszary i – gdy jest to możliwe – zapytać pracowników o konkretne potrzeby i cenne dla nich wartości.

Wellbeing (przykłady) to m.in.:

 • zaproponowanie i wdrożenie elastycznych godzin pracy,
 • zdrowe przekąski w biurze,
 • umożliwienie pracy zdalnej lub hybrydowej,
 • dodatkowe pakiety medyczne,
 • dodatek do wynagrodzenia,
 • dodatkowe zajęcia sportowe (np. joga) lub szkolenia,
 • proponowanie stałych warunków pracy, dzięki której pracownik ma poczucie bezpieczeństwa,
 • wolontariat pracowniczy.

Wellbeing w pracy wiąże się z dużą liczbą korzyści, zarówno dla pracowników, jak i dla samej organizacji.

Wśród głównych korzyści należy wymienić m.in.:

 • budowanie silnej kultury organizacyjnej, czyli zbioru wartości i zachowań, które określają charakter firmy i sprawiają, że pracownicy zaczynają się z nią identyfikować;
 • zwiększenie wydajności pracowników – doskonałe samopoczucie to większa chęć do pracy, większe zaangażowanie i zdecydowanie wyższy poziom motywacji do podejmowania nowych zadań i obowiązków;
 • lepsze relacje wewnątrz firmy – spokojny i doceniony pracownik łatwiej radzi sobie z konfliktami, jest otwarty na feedback i nie boi się go udzielać swoim współpracownikom;
 • zmniejszenie absencji – wspomniany już raport [2] wskazał, że to właśnie problemy zdrowotne są główną przyczyną krótkich i długich przerw w wykonywaniu obowiązków pracowniczych;
 • mniejsza rotacja personelu – zastąpienie pracownika wiąże się z dużymi kosztami, dlatego też perspektywa zbudowania stałego zespołu to optymalizacja czasu i wydatków.

Wellbeing w praktyce to prosta droga do zadowolenia pracownika, a także do zwiększenia jego wydajności, satysfakcji i tym samym poprawy wyników. Wellbeing przestał być po prostu zestawem różnych benefitów – to zdecydowanie większe i bardziej znaczące zmiany w całej organizacji oraz wartości firmy. Można więc wysnuć wniosek, że nacisk na tego typu elementy powinien być priorytetem, zwłaszcza w kontekście nowego pokolenia wchodzącego na rynek pracy.

Źródło: https://www.ey.com/pl_pl/workforce/wellbeing-w-miejscu-pracy

Region Gdański NSZZ „Solidarność”

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej