Czy Polacy myślą o zmianie pracy?

Według globalnego badania „People at Work 2023: A Global Workforce View”, jedynie nieco ponad 1/3 pracowników nie zastanawiała się wciągu ostatnich 12 miesięcy nad zmianami dotyczącymi ich aktywności zawodowej. 27 proc. badanych myślało nie tylko o zmianie miejsca zatrudnienia, ale również zmianę branży. 22 proc. rozważało możliwość rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej.

Pracownicy, myśląc o zmianach w sferze zawodowej, często rozważają również możliwość wzięcia przerwy dłuższej niż standardowy urlop. Taką ewentualność wybierało aż 16 proc. badanych. Dodatkowo, 7,6 proc. respondentów rozważało zmniejszenie wymiaru czasu pracy. Ta opcja była częściej preferowana przez pracowników w najstarszej analizowanej grupie wiekowej +55 lat (8,8 proc.). Co więcej, aż 11 proc. pracowników rozważało przejście na wcześniejszą emeryturę.

Strategiczne zmiany, które pracownicy rozważają, wynikają z dwóch głównych czynników: braku perspektyw w swojej obecnej firmie oraz uczucia zmęczenia. Największą grupę stanowią ci, którzy pragną zmienić branżę, aby zdobyć nowe umiejętności zawodowe. Osoby decydujące się na założenie własnej działalności gospodarczej najczęściej motywuje chęć osiągnięcia większej niezależności.

Wspólnym mianownikiem projektowania radykalnych zmian dotyczących pracy zawodowej jest ogólny brak satysfakcji i towarzysząca mu narastająca frustracja. Wszystko to prowadzi do zasadniczego pytania, które pracodawcy powinni sobie postawić: dlaczego właściwie pracujemy? Oczywistym celem jest zarabianie pieniędzy, które pozwalają nam zaspokajać różnorodne potrzeby – zarówno te podstawowe, jak i te bardziej złożone. Hierarchia tych potrzeb może ulegać zmianie w zależności od wieku, okoliczności, a nawet kulturowych i historycznych uwarunkowań. Pracodawcy, którzy pragną zatrzymać swoich pracowników, powinni być świadomi tych potrzeb i regularnie aktualizować swoją wiedzę na ich temat.

Nie bez przyczyny pandemia łączyła się z zjawiskiem znanym jako „Wielka Rezygnacja”, zauważalnym w wielu krajach. Okres pandemii przyniósł radykalne zmiany w potrzebach pracowników, dając im silny impuls do przeanalizowania swojego życia i ponownego zdefiniowania osobistej hierarchii wartości. Pracownik powinien być świadomy swoich potrzeb, gdyż dzięki temu może kształtować swój rozwój zawodowy i świadomie nim kierować. Pracodawca również powinien być na bieżąco z potrzebami i opiniami personelu, regularnie badając ich nastroje. Pracownicy często odczuwają zmęczenie spowodowane niejasnymi kierunkami zmian, brakiem przynależności do firmy oraz brakiem możliwości rozwoju. Prowadzi to do poczucia niedocenienia i uczucia „utknięcia”, które może zakończyć się złożeniem wypowiedzenia.

Źródło: pracuj.pl  

Źródło: https://www.seka.pl/coraz-wiecej-pracownikow-mysli-o-zmianie-pracy/

Projekt otrzymał dofinansowanie z Norwegii poprzez Fundusze Norweskie 2014-2021, w ramach programu „Dialog społeczny – godna praca”.

Region Gdański NSZZ „Solidarność”
[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej