Jakie warunki należy spełnić, aby nabyć prawa do AFP?

Przed ukończeniem 62 rok życia należy przez siedem z ostatnich dziewięciu lat stażu pracy być zatrudnionym w firmie (firmach), gdzie respektowany jest układ zbiorowy z uwzględnieniem AFP.

Istnieją również postanowienia przejściowe dotyczące osób urodzonych:

  • 1944 – 1951 są to 3 lata z ostatnich 5
  • 1952 są to 4 lata z ostatnich 6
  • 1953 jest to 5 lat z ostatnich 7
  • 1954 jest to 6 lat z ostatnich 8

Należy spełniać kryterium stażu pracy przed ukończeniem 62 roku życia. Nie ma znaczenia, jeżeli parcownik kontynuuje zatrudnienie i spełnia kryterium po ukończeniu 62 roku życia, np. w momencie ukończenia 63 roku życia.

W okresie stażu pracy należy być zatrudnionym w firmie respektującej postanowienia umowy, a  dochód stanowiący podstawę wyliczenia emerytury (np. pensja) w danej firmie musi być wyższy niż pozostałe dochody pracownika.

W okresie kwalifikującym należy pozostawać zatrudniony przynajmniej na jedną piątą etatu.

Jeśli w okresie ostatnich trzech lat przed ukończeniem 62 roku życia pracownik pobierał emeryturę (nie rentę inwalidzką), odprawę lub inne świadczenie z tytułu obecnego lub wcześniejszego zatrudnienia, bez odpowiedniego obowiązku pracy, nie posiada prawa do AFP, ponieważ wartość rocznych świadczeń jest wyższa niż 140 451 NOK (dane 2017r.)

Źródło: http://www.fellesforbundetavd2.no/dokumenter/polsk001.pdf

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej