Związkowcy solidarni z Wolną Białorusią

W 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność” wyrażamy solidarność ze społeczeństwem Białorusi, walczącym dzisiaj o swoją podmiotowość. Życzymy wytrwałości i deklarujemy wsparcie – oświadczyli członkowie Krajówki zebrani 19 sierpnia br. w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych przy ul. Rakowieckiej na Mokotowie.  

Na Białorusi po sfałszowanych wyborach prezydenckich z 9 sierpnia br. trwają społeczne protesty. 23 sierpnia br. na ulice miast naszego wschodniego sąsiada wyszły setki tysięcy ludzi, by w pokojowy sposób zamanifestować pragnienie wolności i sprawiedliwości oraz niezgodę na system kłamstw, domagając się demokratycznych wyborów.  

Tuż po wyborach, gdy na Białorusi tłumione były brutalnie społeczne protesty Europejska Konfederacja Związków Zawodowych (EKZZ) i Paneuropejska Rada Regionalna (PERC) MKZZ wydały oświadczenia, że związkowcy z dużym zaniepokojeniem śledzą obecną sytuację na Białorusi po wyborach prezydenckich. EKZZ i PERC żądają natychmiastowego uwolnienia związkowców zatrzymanych za udział w pokojowych protestach przeciwko sfałszowanym wyborom, w szczególności Mikołaja Zimina, byłego przewodniczącego Białoruskiego Niezależnego Związku Zawodowego, oraz Maksyma Seredy, przewodniczącego UMTO – Niezależnego Związku Zawodowego Górników.

ETUC i PERC potępiają też fałszywy przebieg wyborów; główni kandydaci opozycji byli nękani i nie dopuszczono ich do rywalizacji, podczas gdy dyktator Aleksander Łukaszenka, sprawujący władzę od 1994 roku, został ogłoszony zwycięzcą, mimo wyraźnych dowodów, że większość ludności głosowała przeciwko niemu, użycie siły w celu stłumienia wszelkiego niezadowolenia ludzi, a także przeciwko pokojowo nastawionym demonstrantom w całym kraju, w tym aresztowania i zatrzymania obywateli, blokadę Internetu i mediów, zatrzymania i zastraszanie dziennikarzy w celu zahamowania przepływu informacji o sytuacji w kraju oraz zapobieżeniu dyskusji publicznej i wszelkiej zbiorowej reakcji na oszustwa wyborcze oraz prześladowanie pracowników, którzy w proteście korzystają z przysługującego im prawa człowieka do zawieszenia pracy.

EKZZ i PERC wzywają władze białoruskie do natychmiastowego zaprzestania stosowania przemocy, uwolnienia wszystkich aresztowanych i uwięzionych demonstrantów oraz postawienia przed sądem wszystkich urzędników odpowiedzialnych za nadmierne użycie siły wobec uczestników pokojowych demonstracji, podjęcia dialogu z opozycją, wyborów pod nadzorem komitetu wyborczego, któremu mogą zaufać wszystkie strony.  Europejski ruch związkowy wspólnie wezywał Unię Europejską do zwołania pilnego szczytu UE w celu dokonania oceny działań władz białoruskich i przeglądu stosunków UE z Białorusią.  

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej