ZUS wypłaci dodatkowe świadczenia – pierwsze „trzynastki” przed Wielkanocą

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przygotowuje się do wypłaty tzw. trzynastych emerytur. Pierwszy termin wypada 1 kwietnia br., czyli w świąteczny poniedziałek. To oznacza, że pierwsze „trzynastki” trafią do emerytów i rencistów jeszcze przed Wielkanocą. Nie trzeba składać żadnego wniosku. ZUS przeprowadzi procedurę wypłaty „z urzędu”.

Dodatkowe świadczenie przysługuje wszystkim, którzy na 31 marca br. będą mieli prawo do wypłaty emerytury, renty lub innego świadczenia długoterminowego. Dotyczy to uprawionych do emerytury pomostowej, okresowej emerytury kapitałowej i emerytury częściowej, renty z tytułu niezdolności do pracy (w tym renty dla inwalidów wojennych i wojskowych) oraz rent wypadkowych, renty szkoleniowej, renty socjalnej czy renty rodzinnej.

„Trzynastkę” dostaną też osoby, które mają prawo do rodzicielskiego świadczenia uzupełniającego, świadczenia pieniężnego przysługującego cywilnym niewidomym ofiarom działań wojennych, nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, świadczenia czy zasiłku przedemerytalnego.

„Trzynastki” będą wypłacane w wysokości najniższej emerytury, której wymiar obowiązuje od 1 marca br. W tym roku to 1780,96 zł brutto. Świadczenie nie podlega potrąceniom i egzekucjom i nie jest wliczane do limitu dochodu.

Świadczeniobiorcy otrzymają pieniądze wraz z kwietniową emeryturą lub rentą. Osobom uprawnionym do świadczeń i zasiłków przedemerytalnych, ZUS wypłaci dodatkowe roczne świadczenia w maju.

Jeżeli termin wypłaty przypada w sobotę, niedzielę lub w inne dni ustawowo wolne od pracy, to ZUS wypłaci świadczenia wcześniej. Jeśli np. termin płatności emerytury lub renty to 1 kwietnia, a w tym roku jest to „Poniedziałek wielkanocny”, to uprawniony otrzyma pieniądze wraz z „trzynastką” przed tą datą. Kolejne terminy to 5, 6, 10, 15, 20 oraz 25 kwietnia br. Osoby, które pobierają zasiłki i świadczenia przedemerytalne 1 maja br., dostaną dodatkowe środki przed „majówką”.

Dodatkowe świadczenia roczne trafią do ponad 470 tys. pomorskich emerytów i rencistów

Za: Regionalny Rzecznik Prasowy ZUS województwa pomorskiego Krzysztof Cieszyński

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej