Zarząd Regionu Gdańskiego: Jak przedłużyć legitymację związkową

Koncertem laureatów Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego „Polska – moje miejsce, mój kraj” rozpoczęło się ostanie w tym roku posiedzenie Zarządu Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”. Członkowie regionalnych władz Związku zapoznali się również z projektem nowej strony internetowej ZRG oraz ustalili tryb aktualizacji elektronicznych legitymacji związkowych.

5 listopada odbyły się przesłuchania w szóstej edycji Wojewódzkiego Konkursu Muzycznego: „Polska – moje miejsce, mój kraj”. Patronem konkursu jest Kuratorium Oświaty w Gdańsku oraz Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”, organizatorem zaś Międzyregionalna Sekcja Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku.Łącznie do konkursu zgłosiło się 230 uczniów, którzy wykonali 47 utworów. Oceniani oni byli w czterech kategoriach: uczniowie klas I-IV SP, V-VIII SP, szkół ponadpodstawowych, chóry. Uczniowie reprezentowali szkoły m. in. z Gdańska, Gdyni, Wejherowa, Rumi, Kiełpina, Miastka, Żarnowca, Połczyna, Miłobądza, Tczewa, Chojnic.

Koncert części laureatów konkursu odbył 2 grudnia, podczas posiedzenia ZRG.Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymali, z rok przewodniczącego ZRG Krzysztofa Dośli oraz Iwony Tanewskiej, zastępcy dyrektora Wydziału Organizacji i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli Kuratorium Oświaty w Gdańsku, dyplomy i stypendia NSZZ „Solidarność” ufundowane przez NSZZ „Solidarność” i Pomorską Fundację Edukacji i Pracy. Wszystkim, którzy przyczynili się do organizacji konkursu podziękował przewodniczący Sekcji Wojciech Książek.

Obecnie przygotowywana jest przez Dział Informacji i Promocji Regionu Gdańskiego nowa strona internetowa ZRG. Na posiedzeniu ZRG 2 grudnia członkowie regionalnych władz związku mogli zapoznać się z jej projektem. Nowa witryna gdańskiej „S” ma zyskać nową, unowocześnioną i bardziej przejrzystą szatę graficzną, a przede wszystkim będzie ona dostoswana do urządzeń mobilnych. Obecnie blisko 42 proc. wejść na stronę gdańskiej „S” jest wykonywana z telefonów komórkowych.

Trwa akcja wydawania elektronicznych legitymacji związkowych. W naszym regionie posiada je już ponad 12 tysięcy. Legitymacje ważne są rok, i po tym okresie odbywa się ich elektroniczna weryfikacja. Ponieważ z posiadaniem elektronicznych dokumentów świadczących o przynależności do NSZZ „Solidarność” wiąże się możliwość skorzystania z różnego rodzaju zniżek m.in. na stacjach LOTOS, istotne jest, aby te legitymacje były ważne. Aby legitymacja została przedłużona, macierzysta musi potwierdzić członkostwo danej osoby.

Członkowie Zarządu Regionu ustalili, że do 15 lutego 2020 roku, wszystkie organizacje, których członkowie posiadają elektroniczną legitymację członkowską muszą przysłać informację do Zarządu Regionu na temat osób, których legitymacja straciła ważność (wystąpili ze związku). A więc nie przesyłają listy osób, które nadal są członkami związku, ale tylko osób, które przestały nimi być. W przypadku, gdy w danej organizacji związkowej nie ma osób, które utraciły członkostwa, taka informacja musi być również przekazana do ZRG. Jeśli organizacja nie prześle żadnej informacji, musi się liczyć z tym, że ważność stracą wszystkie legitymacje. Skutkować to może np. niemożnością skorzystania z rabatów związanych z członkostwem w NSZZ „Solidarność”.

mk

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej