Spotkanie „Solidarności”. Wspieramy protest i postulaty rolników

28 lutego br. w warszawskiej siedzibie Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” odbędzie się spotkanie Konwentu Przewodniczących Regionów i Branż wraz z prezydium KK NSZZ „Solidarność” z przedstawicielami Prezydium NSZZ RI „Solidarność”. Przedmiotem rozmów będą formy wsparcia rolników przez NSZZ „Solidarność” i dalsze działania obu związków.

NSZZ „Solidarność” udziela czynnego wsparcia rolniczej akcji protestacyjnej. Protesty rolników ogarniają niemal całą Unię Europejską. We wtorek 27 lutego br. kilka tysięcy traktorów wjedzie do centrum stolicy by zamanifestować sprzeciw wobec niekontrolowanego napływu produktów rolnych (w tym zbóż, kurcząt i rzepaku) z latyfundiów na Ukrainie oraz unijnej polityce rolnej.

W uchwale Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” zapisano:

„Solidarność” postanawia udzielić czynnego wsparcia rolniczym protestom i włączyć się w ich organizację, wykazując wspólnotę interesu pracowników i rolników w przeciwstawieniu się chorej, szalonej polityce oderwanych od rzeczywistości unijnych elit. Tak jak protestujące organizacje rolnicze, tak i my reprezentanci pracowników żądamy od polskich władz działań w interesie Polski i polskich obywateli oraz przeciwstawienia się na forum międzynarodowym unijnej polityce klimatycznej, niszczącej polską i unijną gospodarkę.

Solidarność po raz kolejny zaalarmowała, że polityka klimatyczna Unii Europejskiej prowadzi do zubożenia społeczeństwa i jest wdrażana w sprzeczności z interesami Polaków. A także wskazała, że tego tematu nie ma zamiaru odpuścić.

Wielokrotnie jako przedstawiciele pracowników wskazywaliśmy, że ta zgubna polityka jest zagrożeniem dla polskiej energetyki, polskiego przemysłu energochłonnego oraz polskiego przemysłu spożywczego, w tym rodzimego rolnictwa. Przewidywaliśmy, że jej skutkiem będzie zapaść gospodarcza, ubóstwo energetyczne społeczeństwa, likwidacja setek tysięcy miejsc pracy w przemyśle i usługach, brak suwerenności energetycznej oraz załamanie bezpieczeństwa, w tym bezpieczeństwa żywnościowego.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej