„Po prostu” wolność słowa

Ukazała się zbiorowa monografia „Nie tylko „Po Prostu”. Prasa w dobie odwilży (1955–1958)”. Promocja tej publikacji IPN w Gdańsku 25 lutego br. Daje ona ważne spojrzenie na polską prasę i fragment PRL – okres „odwilży” z lat 1955–1958.

W siedzibie IPN Gdańsk (al. Grunwaldzka 216) 25 lutego o godz. 17 odbędzie się spotkanie promocyjne książki IPN „Nie tylko „Po Prostu”. Prasa w dobie odwilży (1955–1958)”. Wezmą w nim udział dr Paweł Sasanka oraz Krzysztof Filip. Spotkanie poprowadzi dr Michał Przeperski.

W okresie odwilży październikowej część prasy i radio jesienią 1956 r. częściowo uniezależniły się od władz. Dzienniki i tygodniki rozchwytywano. Prasa dostarczała informacji i niejednokrotnie wpływała na bieg wydarzeń oraz kształtowała nastroje społeczne.

Publikacja przedstawia również wątki znane wcześniej powierzchownie. Zawiera analizę polityki władz oraz różnych agend partyjnych i rządowych wobec prasy, ukazuje sytuację dziennikarzy i ich punkt widzenia. Opowiada historię wielu tytułów i skupionych wokół nich środowisk, wreszcie kładzie duży nacisk na odmienną perspektywę wydarzeń roku 1956 przeżywanych w stolicy i innych miastach Polski. W publikacji znalazły się artykuły poświęcone pismom regionalnym m.in. z Wybrzeża („Kontrasty” i „Uwaga”).

Przypomnijmy, że redakcję „Po prostu” tworzyli lub z pismem współpracowali m.in. Eligiusz Lasota (naczelny), mec. Jan Olszewski, w 1980 r. współtwórca statutu NSZZ „S”, Walery Namiotkiewicz, Jerzy Ambroziewicz, Stefan Bratkowski, Marek Hłasko, Jerzy Strzałkowski, Ryszard Turski, Jerzy Urban, Agnieszka Osiecka.

Pierwszy numer „Po prostu”, studenckiego pisma społeczno – kulturalnego, wydano 1 lipca 1947 r. Pismo, jako oficjalny organ Związku Akademickiego Młodzieży Polskiej (następnie ZMP) służyło indoktrynacji. Jesienią 1955 r. „Po prostu” radykalnie zmieniło charakter i linię pisma, a na winiecie pojawił się „Tygodnik Studentów i Młodej Inteligencji”.

Pismo odegrało znaczącą rolę w destalinizacji Polski i w wydarzeniach Października’56. Na jego łamach ukazał się np. ważki tekst „Na spotkanie ludziom z AK”, opublikowany 11 marca 1956 r. autorstwa Namiotkiewicza, Olszewskiego i Ambroziewicza.

Likwidacja tytułu zamykała październikowy czas „odwilży” (termin wzięty z tytułu powieści Ilja Erenburga „Odwilż”). Członkowie KC PZPR ocenili, że redakcja „szerzyła niewiarę w realność budownictwa socjalizmu i w wielu sprawach głosiła koncepcje burżuazyjne”, a GUKPPiW (cenzura) ocenił: “wrześniowy numer w sposób wysoce agresywny i podburzający neguje politykę partii i rządu”.

Zamieszki uliczne w Warszawie od 2 do 5 października 1957 r. wywołanezostały właśnie decyzją KC PZPR o zamknięciu studenckiego tygodnika „Po prostu”. W demonstracjach uczestniczyła młodzież, studenci i robotnicy. MO zatrzymała co najmniej 886 osób.

Nie tylko „Po Prostu”. Prasa w dobie odwilży (1955–1958), red. Michał Przeperski i Paweł Sasanka, Warszawa 2019,

Spotkanie w siedzibie IPN Gdańsk (al. Grunwaldzka 216) 25 lutego o godz. 17.00.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej