Pierwsze symptomy zmiany na rynku pracy

Troska o utrzymanie miejsc pracy, niezależnie czy to w mikroprzedsiębiorstwach, czy dużych firmach jest priorytetem.  “Tąpnięcie” dotyczące bezrobocia będzie widoczne w statystykach pod koniec kwietnia br.

Z najnowszych szacunków dotyczących bezrobocia w regionie pomorskim wynika, że dotychczas w woj. pomorskim nie odnotowano skokowego wzrostu liczby bezrobotnych. Na koniec marca br. w rejestrach powiatowych urzędów pracy widniało 45 430 osób bezrobotnych. Miesiąc wcześniej: 45 027 osób. Wzrost w stosunku do lutego br. wyniósł jedynie 0,9%, tj. o 403 osoby. Niewielki przyrost odnotowano w 14 powiatach; największy dotyczył Sopotu i Gdyni (odpowiednio 8,0% i 6,3%).

Według tych szacunków w marcu br. stopa bezrobocia w Pomorskiem pozostała na poziomie ze stycznia i lutego br., czyli 4,7 %.

Gorzej wygląda sytuacja z wolnymi miejscami pracy. W wyniku przestojów lub obniżenia zakresu działalności firm, część pracodawców przestała składać oferty pracy. W marcu nastąpił 17,5-procentowy spadek wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Liczba ofert pracy dostępnych w urzędach pracy w marcu br. wynosiła 6 660  i była mniejsza o ponad 1 400 niż w lutym br. O około połowę mniej ofert pracy miały do zaoferowania powiaty: człuchowski, kościerski, starogardzki, wejherowski, Gdynia i Sopot, w powiecie malborskim liczba ofert zmniejszyła się aż o ponad 70%.

Skala zatrudniania cudzoziemców w ostatnim czasie zmniejszyła się o 30%. Urzędy pracy zarejestrowały o 3,5 tys. mniej oświadczeń pracodawców o powierzeniu wykonywania pracy pracownikom zza wschodniej granicy niż w lutym br. Liczba oświadczeń w marcu br. wyniosła 8,0 tys., gdy w lutym 11,5 tys.  Wielu obcokrajowców opuściło kraj w obawie przed zamknięciem granic i ograniczeniem przepływów pracowniczych.  

Prognozy rynku pracy wskazują, że najwięcej bezrobotnych przybędzie w kwietniu i w maju br. Na koniec 2020 roku można spodziewać się wzrostu stopy bezrobocia ponad 5 pkt. proc. Warto zaznaczyć, że wzrost ten będzie mocno uzależniony od kształtowania się liczby ofert pracy, które będą wpływały do urzędów pracy. W sytuacji, gdy osoby tracące pracę będą licznie napływały do rejestrów osób bezrobotnych, a urzędy pracy nie będą mogły im zaoferować nowej pracy, liczba osób bezrobotnych będzie rosła z miesiąca na miesiąc i zjawisko bezrobocia, niestety będzie się nasilać.

Przedłużające się zawieszenie działalności firm z gastronomii, hotelarstwa, turystyki, fryzjerstwa, kosmetyki, kwiaciarni może doprowadzić do bankructwa, a w efekcie do utraty pracy przez ich pracowników. Dlatego dzisiaj tak ważne jest wsparcie pracodawców w zakresie utrzymania miejsc pracy. Niestety, spodziewane są zwolnienia grupowe.   

Uwaga:

  • Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce w lutym 2020 r. wyniosła 5,5 %.
  • W lutym 2020 r. w urzędach pracy było zarejestrowanych 921,0 tys. bezrobotnych (o 1,2 tys. mniej niż miesiąc wcześniej).
  • Przeciętne miesięczne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w lutym wyniosło 6445,9 tys. osób.
  • Przeciętne miesięczne wynagrodzenie (brutto) w sektorze przedsiębiorstw w lutym 2020 r., wyniosło 5330,48 zł.
  • Wskaźnik bezrobocia wg. Eurostatu dla krajów członkowskich UE w styczniu 2020 r. wyniósł 6,2 proc., a strefy euro 7,4 proc.
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej