Krajówka “S” w miejscu symbolicznym

W miejscu szczególnym 19 sierpnia br. zebrała się Komisja Krajowa NSZZ „S” by przyjąć specjalne stanowisko w 40-lecie narodzin Związku. To tworzone Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL.

Jest zlokalizowane w ponurych budynkach dawnego aresztu śledczego MBP przy ul. Rakowieckiej na Mokotowie.

– To wielka symbolika, że na 40-lecie powstania NSZZ Solidarność jesteśmy tutaj, gdzie było zatrzymanych wielu więźniów politycznych – powiedział Piotr Duda, przewodniczący „Krajówki”.

Na terenie tego ponurego aresztu zabijano polskich bohaterów rtm. Pileckiego, mjra Szendzielarza „Łupaszkę”, gen. Fieldorfa „Nila” oraz członków Zarządu WiN. Tam do końca lat 80 przetrzymywano uczestników demonstracji i opozycjonistów. Związkowcy złożyli wiązanki kwiatów przy pod Ścianą Śmierci oraz przy tablicach na więziennym murze, upamiętniających więźniów politycznych m.in. Annę Walentynowicz. Pokazali też solidarność z narodem białoruskim przez uniesienie flag w barwach wolnej Białorusi.

Główne uroczystości rocznicowe odbędą się 31 sierpnia br. w Gdańsku. 

  • godz. 14 – Sala BHP Stoczni Gdańskiej – Spotkanie rocznicowe  (organizator: Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „S”).
  • godz. 15 – uroczystości na placu Solidarności w Gdańsku, złożenie kwiatów koło Bramy nr 2 Stoczni Gdańskiej i przemarsz do Bazyliki pw. św. Brygidy.
  • godz. 17 – uroczysta msza św. w Bazylice pw. św. Brygidy.

fot. Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych PRL

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej