Jan Paweł II i “Solidarność”. Papieskie portrety spod pędzla stoczniowca

Jan Paweł II, jego postać oraz nauczanie stały się inspiracją dla twórczości stoczniowca Waldemara Cieślaka. 

W Sali BHP Stoczni Gdańskiej przy ul. Doki można od 24 sierpnia oglądać wystawę prac malarskich, poświęconych Świętemu Janowi Pawłowi II. To obrazy Waldemara Cieślaka, stoczniowca, pracownika stoczni Remontowa Shipbuilding. Organizatorami przedsięwzięcia są Region Gdański NSZZ „Solidarność” oraz Komisja Międzyzakładowa  NSZZ ,, Solidarność” Stoczni Remontowa Shipbuilding  S.A.

Klamrą spinającą wystawę w tym historycznym miejscu jest papieski wizerunek na stoczniowej bramie nr 2, zawieszony tam w 1980 roku i cykl obrazów, zakończony apoteozą św. Jana Pawła II.

Obrazom towarzyszą wybrane, ciągle aktualne, fragmenty papieskiego nauczania.

– W tym roku przypada stulecie urodzin św. Jana Pawła II. Jego nauczanie było niezwykle istotne dla powstania NSZZ „Solidarność”. Przypada niebawem okrągła, czterdziesta rocznica podpisania Porozumień sierpniowych i powstania naszego Związku. Postać papieża i jego nauczanie oraz „Solidarność” są ze sobą powiązane. Bez Jana Pawła II, bez siły jego nauczania, bez jego upominania się o prawa człowieka i wołania o odnowę życia publicznego i naszego osobistego nie możliwa byłaby „Solidarność”. Ten wielki ruch społeczny, obudzony nieco ponad rok po pierwszej papieskiej pielgrzymce do ojczyzny, też nie wytrwałby gdyby nie świadomość, że czuwa nad nami duchowy przewodnik – mówi Krzysztof Żmuda,  przewodniczący KM NSZZ ,, Solidarność” Remontowa Shipbuilding  S.A.

Co ciekawe Waldemar Cieślak nigdy nie pobierał nauk w szkole plastycznej. Podczas powrotu z uroczystości pogrzebowych Jana Pawła II w Rzymie postanowił – kierowany impulsem, lub inaczej natchnieniem – namalować cykl papieskich portretów, posiłkując się dostępną bogatą dokumentacją fotograficzną i ikonograficzną.  Chciał  w ten sposób oddać hołd wielkiemu Polakowi i Ojcu Świętemu. Portrety zaczął malować w sierpniu 2005 roku, posługując się farbami olejnymi, akrylami, pastelami, ołówkiem i węglem.

Wystawę „Od narodzin do świętości” tworzy dwadzieścia wybranych obrazów, prezentowanych w ramach poprzednich wystaw: „W hołdzie Janowi Pawłowi II, „Był jest i będzie”, „Człowiek blisko Boga”.

Wystawa będzie prezentowana do końca sierpnia br. w Sali BHP Stoczni Gdańskiej. Wstęp jest bezpłatny.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej