Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny. Podziękowania dla darczyńców

O zakończonej właśnie zbiórce środków na budowę kolejnego etapu Bursztynowego Ołtarza Ojczyzny rozmawiamy z Krzysztofem Żmudą, przewodniczącym Komisji Międzyzakładowej NSZZ „Solidarność” Remontowa Shipbuilding

– Od wielu lat w bazylice św. Brygidy w Gdańsku powstaje Bursztynowy Ołtarz Ojczyzny, który oprócz swojego wymiaru religijnego i patriotycznego stał się dużą atrakcją turystyczną. W dzieło to zaangażował się od początku NSZZ „Solidarność”. Koordynował Pan zbiórkę środków finansowych na zakup materiałów oraz darowizn rzeczowych na kolejny etap budowy ołtarza. Co było konkretnie potrzebne i na jaki element ołtarza?

– Potrzebne były materiały miedziane na łany zbóż znajdujące się na dole ołtarza, ale także na wykonanie gałązek winorośli znajdujących się na całym ołtarzu. W 2016 roku na prośbę ks. Ludwika Kowalskiego, proboszcza bazyliki pw. Świętej Brygidy, przeprowadziliśmy w stoczni Remontowa Shipbuilding zbiórkę odpadów poprodukcyjnych, przekazaliśmy wówczas około 42 kilogramów różnej średnicy rurek miedzianych. O dalszą pomoc zwróciliśmy się za pośrednictwem Krajowej Sekcji Hutnictwa do kolegów z Walcowni Metali Dziedzice SA. W sumie z tej Walcowni i z firmy Hutmen SA otrzymaliśmy darowiznę z postaci 450 kilogramów różnego rodzaju asortymentu wyrobów miedzianych. Ponadto darowizny w postaci materiałów miedzianych przekazali: Związek Piłsudczyków oddział w Gdańsku, grupa pełniąca służby przy grobie bł. ks. Jerzego Popiełuszki z Siedlec, KM NSZZ „Solidarność” z Gdańskiej Stoczni „Remontowa” im. J. Piłsudskiego oraz Region Słupski NSZZ „Solidarność”.

– Jednak darowizny w postaci materiałów okazały się niewystarczające i rozpoczęła się zbiórka środków finansowych.

– W uzgodnieniu z przewodniczącym ZRG Krzysztofem Doślą ustalono, że wpłaty na ten cel będzie można dokonywać na konto Zarządu Regionu z dopiskiem „Ołtarz”. Do 20 listopada 2019 r. wpłat dokonało 175 darczyńców, w tym kilku darczyńców wpłacało pewne kwoty kilkukrotnie. Łącznie na konto wpłynęło 71 076,50 zł, z czego za sumę 70 619,23 zł zakupiono: 1127 kg taśmy miedzianej o grubości 0,6 mm, 113 kg rurki o średnicy 4×1 mm, 57 kg drutu o średnicy 3 mm, 1428 m.b. rurki o średnicy 6×1 mm i 1500 m.b. rurki o średnicy 8×1 mm. Na rachunku bankowym pozostało 457,27 zł, które przeznaczymy na dalsze niezbędne zakupy materiałów lub przekażemy na rachunek parafii św. Brygidy w Gdańsku.

– Kim byli ofiarodawcy?

– Ofiarodawcy to głównie różne struktury NSZZ „Solidarność”. I tak budowę ołtarza wsparło dziewięć regionów NSZZ „S”: Gdański, Małopolska, Warmińsko-Mazurski, Mazowsze, Pomorze Zachodnie, Słupski, Podlaski, Śląsko-Opolski, Świętokrzyski. Otrzymaliśmy również wpłatę z Oddziału Regionu Gdańskiego NSZZ „S” w Kościerzynie. Wpłat dokonały trzy krajowe sekretariaty branżowe NSZZ „S”: KS Metalowców w Katowicach, KS Przemysłu Spożywczego, KS Górnictwa i Energetyki; cztery branżowe sekcje krajowe NSZZ „S”: SK Przemysłu Okrętowego, KS Przemysłu Elektromaszynowego, KS Przemysłu Motoryzacyjnego, KS Przemysłu Zbrojeniowego oraz Sekcja Regionalna NSZZ „S” Ochrony Zdrowia Dolny Śląsk, a także 69 organizacji zakładowych. Najwięcej, bo 92 wpłaty, pochodzi od darczyńców indywidualnych, jedna wpłata jest z zakładu pracy. Dochodzi do tego pięć darowizn materiału, o czym już mówiłem. „Bóg zapłać” wszystkim darczyńcom, którzy w odpowiedzi na prośbę księdza proboszcza wsparli moje starania.

– Czy to już koniec zbiórki?

– Tak, na ten etap budowy ołtarza zbiórka została zakończona. Oczywiście na powstające dzieło potrzebne będą jeszcze duże środki finansowe. Osoby, które chciałyby wesprzeć dalszą budowę Bursztynowego Ołtarza, prosimy o wpłaty bezpośrednio na konto parafii pw. Świętej Brygidy w Gdańsku ul. Profesorska 17 80-856 Gdańsk, nr rachunku 37 1240 2920 1111 0010 2775 1531

Rozmawiała Małgorzata Kuźma

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej