47,8 tysiąca zarejestrowanych bezrobotnych

Według stanu na 31 grudnia 2021 liczba zarejestrowanych bezrobotnych wyniosła 47,8 tysiąca i jest to o 1 tys. (2,1 proc.) mniej niż przed miesiącem i o 8,4 tysiąca (15 proc.) mniej niż rok temu. Dane podał Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku.

Spadek liczby osób bezrobotnych – w porównaniu z listopadem – nastąpił w dwunastu powiatach województwa; największy w Sopocie (o 8,5 proc.). Z kolei wzrost liczby osób bezrobotnych w stosunku do listopada wystąpił w ośmiu powiatach, a największy dotyczy powiatu kościerskiego (o 3,6 proc.).

Jednocześnie, jak można dowiedzieć się ze wstępnej analizy WUP, choć wskaźniki bezrobocia ulegają poprawie, to sytuacja pomorskich przedsiębiorców jest nieznacznie gorsza niż w ubiegłym miesiącu. O tym świadczą np. dokonane przez nich oceny koniunktury gospodarczej. Ale również w tym przypadku, jeśli porównamy rok do roku, a nie tylko miesiąc do miesiąca, można mówić o poprawie.

– W porównaniu z ocenami dokonanymi w grudniu 2020 roku są one w przeważającej mierze lepsze – informuje Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. – Na podobnym natomiast poziomie, jak przed miesiącem, pozostały oceny koniunktury gospodarczej dokonane przez przedsiębiorców w sektorach: przetwórstwo przemysłowe oraz budownictwo. Gorzej niż przed rokiem koniunkturę gospodarczą ocenili przedsiębiorcy z sektorów: zakwaterowanie i gastronomia oraz informacja i komunikacja. Największa poprawa w stosunku rok do roku nastąpiła w przypadku sektora transport i gospodarka magazynowa.

[dkpdf-button]
Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej