30 lat Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych

Krajowa Sekcja Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność” świętowała swoje 30-lecie. 21 września br. mimo trudnego czasu i rytmu życia podyktowanego zagrożeniem wywołanym koronawirusem, udało się zebrać delegatów.

21 września br., mimo trudnego, podyktowanego zagrożeniem wywołanym koronawirusem, udało się delegatom związkowej sekcji z branży spożywczej zebrać na uroczyste WZD. Uroczystość przesunięto o rok ze względów na obostrzenia pandemiczne. Tym większa była satysfakcja ze spotkania związkowców z branży z całego kraju w ramach Walnego Zebrania Delegatów sekcji, które upłynęło w sympatycznej atmosferze. Była modlitwa w intencji branży i owocnych obrad, był okolicznościowy tort i związkowe wyróżnienia dla szczególnie zasłużonych.

Rolą związku zawodowego jest zadbanie o warunki pracy ludzi z sektora, których reprezentowało w Jastrzębiej Górze kilkudziesięciu działaczy NSZZ „Solidarność” z Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych, wchodzącej w skład Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S”, wraz ze swymi liderami, czyli Zbigniewem Sikorskim, przewodniczącym Rady Sekretariatu Przemysłu Spożywczego NSZZ „S” i samej sekcji, Krzysztofem Doślą, przewodniczącym ZRG NSZZ „S” i reprezentującym Prezydium Komisji Krajowej NSZZ „S” Bogdanem Kubiakiem, zastępcą przewodniczącego Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” Piotra Dudy, odpowiedzialnym za struktury branżowe. 

Na uroczystym WZD nie unikano spraw bieżących i problemów nurtujących ludzi pracy z branży spożywczej, specyficznej, gdyż stykają się w niej interesy producentów – rolników oraz   przetwórców owoców pracy rąk ludzkich. Na Walnym Zebrania Delegatów Krajowej Sekcji Przemysłu Mleczarskiego, Spirytusowego i Koncentratów Spożywczych NSZZ „Solidarność” uchwalono stanowisko w sprawie konfliktu w firmie „Sona”. To twardy sprzeciw przeciwko próbom zastraszaniu pracowników przez kierownictwo zakładu.  

Na tym jednak nie koniec – są przecież pracodawcy, jest polityka państwa oraz oczekiwania i wymagania konsumentów. Mimo cywilizowania warunków pracy i zmiany politycznego klimatu zdarza się, że związkowcy, chcący upominać się o prawa pracownicze, muszą zmagać się rak dialogu społecznego, szykanami,  nieprawidłowości w kwestii regulowania nadgodzin itd.

– 30 z górą lat za nami. To dobra okazja by podziękować wszystkim za wspólną pracę na rzecz sektora spożywczego, za dobrą atmosferę. Ten czas to nie tylko pozytywne wydarzenia. Musieliśmy bronić naszych członków przed działaniami i szykanami rozmaitych pseudo– prezesów. Pamiętamy nasze akcje. Nadal aktualne jest nasze zadanie obrona ludzi pracy. 31 sierpnia w Gdańsku metropolita gdański ksiądz Tadeusz Wojda przypominał o walce o godność pracownika w 1980 roku. My dalej musimy o nią się upominać, o wolność dla związkowej działalności – przypominał Zbigniew Sikorski.

Niestety, mamy do czynienia z niedostatkiem dialogu społecznego, utrudnieniami w działalności związkowej, a nawet szykanami wobec związkowców, nieprawidłowościami w regulowaniu nadgodzin, płacami, które nie nadążają za wzrostem wydajności i jakości pracy.

– Przekazuję pozdrowienia i gratulacje od przewodniczącego Piotra Dudy dla całej sekcji. Trudu potrzeba by kraj zmieniać. Negocjacje są trudne. Dialog na poziomie kraju i na poziomie branżowym jest prowadzony, ale nie jest wolny od prób jego omijania, od oportunizmu – mówił Bogdan Kubiak.     

Z kolei Krzysztof Dośla, przewodniczący ZRG NSZZ „S” podjął próbę podsumowania działalności sekcji branżowych na przestrzeni 30 lat, wraz z ich sukcesami i bolączkami.

– Warto było. Nie żałujemy ani chwili momentu decyzji o wstąpieniu do „Solidarności”. Wiem, ufam, że każdy z nas realizuje cel, który jest u samego początku naszego związku. To praca na rzecz drugiego człowieka i solidarność z drugim człowiekiem. Ojciec Święty Jan Paweł II przypominał nam podczas mszy i spotkania na Zaspie w 1987 roku słowa świętego Pawła „Jeden drugiego brzemiona noście”, bo to jest nasza codzienność – powiedział delegatom sekcji Krzysztof Dośla.

Obecny na uroczystym WZD Waldemar Broś, prezes Zarządu Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich wręczył kilkunastu osobom odznaczenia „Za Zasługi dla Spółdzielczości” i zadeklarował osobiste zaangażowanie w załagodzenie konfliktów.

(fot. ASG)

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej