Stanowisko ZRG NSZZ “Solidarność” w sprawie Szkoły Podstawowej w Gdańsku- Kokoszkach

Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność” popiera działania Komisji Międzyzakładowej Pracowników Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność” w Gdańsku w sprawie przekazania podmiotowi niepublicznemu nowej szkoły w Kokoszkach wybudowanej za 36 mln zł z budżetu miasta. Nazywanie takiego rozwiązania innowacyjnym modelem zarządzania jest zabiegiem propagandowym, mającym zwieść mieszkańców Gdańska.

Zwracamy uwagę, że zaniepokojenie próbami zmian w organizacji systemu oświaty wyraziła również Pani Irena Lipowicz – Rzecznik Praw Obywatelskich w piśmie do MEN z 17.07. 2014 r., podając jako negatywny przykład działania Prezydenta Miasta Gdańska, który obchodząc zapisy Ustawy o Systemie Oświaty ogłosił konkurs ofert najmu lokalu użytkowego przy ul. Azaliowej w Gdańsku Kokoszkach. Zgadzamy się z argumentem, że upowszechnienie takich praktyk może doprowadzić do „zmiany modelu systemu oświaty i może prowadzić do przyjęcia modelu sprzecznego z postanowieniami Konstytucji”. Tak Konstytucja, jak i stosowne ustawodawstwo wyraźnie określają zadania jednostek samorządu terytorialnego w tym zakresie.

Sprzeciw – w przypadku placówki oświatowej w Kokoszkach – budzi fakt, że nauczyciele są zatrudniani na podstawie Kodeksu Pracy a nie Karty Nauczyciela, która jest swoistym układem zbiorowym dla nauczycieli w Polsce.

Podkreślamy, że Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gdańsku, do którego złożyła pozew w/w Komisja Międzyzakładowa, z powodów formalnych nie odniósł się do zarzutów o naruszenie szeregu aktów prawnych. Sprawę przekroczenia uprawnień przez Prezydenta Miasta Gdańska nadal bada prokuratura.

Zarząd Regionu stanowczo sprzeciwia się próbom omijania przepisów prawa, udzielając poparcia dla dalszych działań KM POiW NSZZ „Solidarność” w Gdańsku, które mają na celu zapobieżenie kolejnym próbom naruszania przez samorządy  systemu edukacyjnego w naszym kraju.

W imieniu Zarządu Regionu

Krzysztof Dośla   Przewodniczący Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”

Stanowisko ZRG NSZZ “S” do pobrania. PDF:…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej