Pismo do Przewodniczącego KSKiW ws. nazwy szkoły w Gdańsku – Kokoszkach

Pan Ryszard Proksa – Przewodniczący Krajowej Sekcji Oświaty i Wychowania NSZZ „Solidarność”

Szanowny Panie Przewodniczący,

Regionalna Sekcja Oświaty i Wychowania Regionu Gdańskiego zwraca się o pilne wyjaśnienie – na szczeblu krajowym, czy właściwa jest nazwa szkoły, „POZYTYWNA SZKOŁA PODSTAWOWA w Gdańsku-Kokoszkach”?

W naszej ocenie nazwa szkoły, która korzysta z dotacji tej samej co inne szkoły publiczne w Gdańsku, powinna zaczynać się od typu szkoły, następnie zaś numeru lub innego określenia (dopiero wtedy, nie zaś na początku nazwy). Jeżeli do tej pory to nie uregulowano – należy to zrobić obecnie. Inaczej może dojść do sytuacji ośmieszających polskie szkolnictwo. Tak jak przy tej nazwie, gdzie już stawia się pytania, czy inne gdańskie szkoły są „negatywne”?

Wydaje się, że można w tej sprawie nawiązać do Załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (Dz. U. z 2001 r. Nr 61, poz. 624 z późn. zm.), który zawiera ramowy statut publicznej szkoły podstawowej. W § 1 określono, że statut publicznej szkoły podstawowej dla dzieci i młodzieży określa nazwę szkoły. Nazwa szkoły zawiera:

1) określenie “Szkoła Podstawowa”, a w przypadku szkoły specjalnej, integracyjnej oraz ogólnodostępnej z oddziałami integracyjnymi – odpowiednio określenie “Szkoła Podstawowa Specjalna”, “Szkoła Podstawowa Integracyjna” oraz “Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi”,
2) ustalony przez organ prowadzący numer porządkowy szkoły, wyrażony cyfrą arabską, jeżeli w danej miejscowości jest więcej niż jedna szkoła podstawowa,
3) imię szkoły, jeżeli imię takie nadano,
4) oznaczenie siedziby szkoły,
5) ewentualne określenie innego niż polski języka nauczania w szkołach z językiem nauczania mniejszości narodowych lub grup etnicznych oraz w szkołach dwujęzycznych dla mniejszości narodowych lub grup etnicznych,
6) w przypadku szkoły specjalnej – określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.

Z poważaniem:

Wojciech Książek  – Przewodniczący Sekcji Gdańskiej)

Pismo otrzymują także:

  • Zarząd Regionu Gdańskiego NSZZ „Solidarność”,
  • Jednostki samorządu terytorialnego oraz szkoły na terenie województwa pomorskiego,
  • Środki społecznego przekazu.

Pobierz Pismo w wersji PDF:…>>

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie. Dowiedz się więcej